Zřícená lávka v Troji totiž byla podle pravidelných kontrol také v pořádku, i když její stav nebyl dobrý už od roku 1984. Kontrolní systém ale chybu nehlásil. Lávka se podle posledních informací zřítila pravděpodobně kvůli přetrženým zkorodovaným lanům, přesnou příčinu však nyní zkoumají znalci.

Lidé si proto stavu mostů a lávek v místech, kudy denně procházejí, začali více všímat. A téma rezonuje také mezi obyvateli Rakovníka. Potvrzuje to dotaz zastupitele Milana Zimmermanna (zvolen za Společně pro Rakovník), který vznesl na posledním prosincovém zasedání rakovnických zastupitelů. Téma otevřel prý kvůli tomu, že se ho na něj často dotazovali někteří zneklidnění rakovničtí občané.

Město Rakovník má díky tomu, že jím protéká Rakovnický potok (ale také Černý a Lišanský potok), mostků a lávek pro pěší hned několik desítek. A ty, které patří do městského majetku města, jsou pod pravidelnými kontrolami, které vedení města sjednává. Nařizuje to totiž vyhláška Ministerstva dopravy.

Obchvat Řevničova obci uleví od množství nákladní i osobní dopravy, která ji doteď trápila.
S D6 začnou už příští týden

O pravidelných prohlídkách a hlavně o dobrém a bezpečném stavu rakovnických lávek ubezpečil vedoucí odboru správy majetku Ivo Žďánský. „Děláme takzvané hlavní prohlídky, které periodicky provádíme podle stanov. Jediná lávka v Rakovníku, která touto prohlídkou neprošla, je lávka přes Rakovnický potok u Tyršova koupaliště,“ řekl začátkem měsíce Žďánský.

Právě pěší lávka naproti Tyršově koupališti, sousedící s cyklostezkou a po níž také cyklisté přejíždějí, když se potřebují napojit na stezku ve směru na Lužnou, je v havarijním stavu. A to už několik let.

O její generální opravě se mluvilo už před osmi lety. V roce 2009 se dostala na seznam nebezpečných spojení přes vodu, podobně jako lávka u altánku za Lounským mostem při cyklostezce do Senomat nebo most pod Papírnou. Na rozdíl od obou dalších a již opravených míst, Tyršova lávka je ve špatném stavu dodnes.

Zlatuše Lüftnerová
K významným osobnostem Rakovníka letos patří také Zlatuše Lüftnerová

Že o tomto problému vedení města ví, dokazuje i zahrnutí opravy lávky u Tyršova koupaliště do plánovaných investičních projektů. Jenže stejný postup panuje už několik let, a se stavem lávky se zatím nic k lepšímu nedělá. Naposledy se o lávce jednalo na radě města letos ke konci listopadu. S nutnou opravou se počítá, pokud se město lávku mezitím nerozhodne uzavřít.

Lávka by tu však v budoucnu vůbec být nemusela. V případě, že se vedení města usnese na tom, že do její opravy investovat nechce, a výhodnější bude nechat lávku uzavřít a následně zdemolovat, nemusí ji nahradit novou.

Další z nařízení totiž tuto možnost připouští. Podrobnosti vysvětlil Ivo Ždánský: „Může se rozhodnout o demolici lávky, a to bez náhrady, neboť se v dosahu padesáti metrů od ní nachází most.“ Právě vzdálenost mezi mostními objekty totiž hraje roli. Pokud je možné přejít vodu o padesát metrů dál, není nutné stavět lávku novou.

Jaký tedy bude osud jedné z lávek, které na Rakovnickém potoku leží a zda bude v budoucnu v místech úplně chybět, je zatím otázkou času a investičních záměrů.

Mnozí Rakovničané si možná pamatují, že demolici jednoho mostku v centru Rakovník už zažil. Kvůli velmi špatnému stavu stržený, avšak opět postavený, byl mostek u Bořivojovy ulice, který se znovuvzkříšení dočkal před sedmi lety. A tento rok dostal nový nátěr – ze žluté na modrou, která lépe doplňuje krajinu Rakovnického potoka.

Ilustrační foto.
Stamiliony vylepší v kraji fungování dopravy i stav silnic