„Na základě místního šetření u objektu Lechnýřovna v Hradební ulici bylo konstatováno, že stávající projekt řešil pouze úpravu komunikací před vstupem do objektu a lokální opravy komunikací po rekonstrukci inženýrských sítí. Z tohoto důvodu bylo usouzeno, že by konec nerekonstruované uličky svým stavem výrazně snížil celkový estetický dojem z rekonstrukce objektu. Jedná se zejména o neudržovaný poškozený taras a dále o stávající neudržované kamenné dlažby,“ zdůvodnil krok tiskový mluvčí rakovnické radnice Jan Polák.
Na základě obdržených cenových nabídek provede doplňující projekční práce – nové provedení zpevněných ploch včetně odvodnění, úprava veřejného osvětlení, terénní úpravy včetně opravy zídky a vstupu, zatravnění a úpravu zeleně českobudějovická společnost A1, spol. s.r.o., v celkové výši 27 370 korun.
Město tak dotáhne svůj úmysl do konce a starobylá roubená budova v těsném sousedství městských hradeb se stane jakýmsi pojítkem historie a moderní současnosti.