Na platformě Donio od poloviny listopadu běží sbírka na obměnu 50 polohovatelných lůžek, přispět je možné až do 8. ledna příštího roku.

Zatím bylo vybráno zhruba tři čtvrtě milionu korun, přičemž cílová částka na všech 50 lůžek (tolik se nachází v domově klientů) činí 3 138 870 Kč. Cena za jedno lůžko tedy činí necelých 63 tisíc korun. „Máme sice polohovací postele, ale fungujeme deset let a ani tenkrát se nepořizovala nová, nejlepší léta tedy už mají za sebou. Za vybrané peníze bychom chtěli pořídit nové polohovací postele, které splňují všechny parametry bezpečného lůžka. Ta budou vybavena evakuační matrací, která je důležitá pro záchranu života. Dále bychom potřebovali noční stolky a další dovybavení,“ popsala Lucie Jannová, aktivizační pracovnice Alma Mater.

Novostrašecké zařízení nacházející se v bývalém hotelu Volf v Dukelské ulici, není ani po několika pokusech zařazeno do sítě poskytovatelů sociálních služeb. „Problém je v tom, že jsme nezisková organizace, ale máme stejné platby za pobyt a stravu jako ve státním zařízení pro seniory, neboť je to dáno zákonem. To má ale za následek, že investice, které bychom rádi investovali, jsou vzhledem k nárůstu cen pro nás mnohdy nedosažitelné. Obzvláště od vypuknutí covidové epidemie. Bohužel nemáme nárok na peníze od kraje a na dotace z českých i evropských peněz. To by bylo možné, kdybychom byli zařazeni do sítě poskytovatelů služeb,“ vysvětlila Jannová.

Jak ovšem uvedl radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek, v současné době je zásadním ukazatelem pro zařazení pobytové služby do Sítě sociálních služeb kraje poměr seniorů nad 65 let k počtu lůžek v Síti Středočeského kraje v ORP. „Při zařazování služeb do tzv. Krajské sítě se musíme chovat obezřetně, protože objem prostředků ze státního rozpočtu na zajištění provozu sítě není v posledních letech výrazně navyšován. Takže pokud bychom zařazovali do sítě veškeré žádosti, které k nám přichází, snižovala by se výše prostředků pro všechny poskytovatele zařazené do sítě. Rakovnicko je zastoupeno v počtu lůžek v míře obvyklé, a proto musíme nejprve rozšiřovat počty lůžek v ORP, kde máme služby pokryty výrazně hůře,“ vysvětlil Martin Hrabánek.

V současné době se tedy Alma Mater nabízí dvě možnosti. Buď se stát soukromým subjektem nebo získávat peníze kromě sponzorů právě formou charitativních akcí či sbírek. „Soukromým zařízením být nechceme, i teď mají klienty problém zaplatit částku za pobytové služby. A tak jsme se rozhodli uspořádat sbírku, která je zatím naše první,“ prozradila Jannová.

Domov má kapacitu 50 klientů, která je nyní obsazená, přesto se tu a tam někdo nový přijme. „Máme pořadník na klienty. Když se uvolní místo, postupně obvoláváme jednoho za druhým. Buď se rodina rozhodla, že to s dotyčným ještě zvládnou doma, nebo mají zájem o umístění, a tak následuje sociální šetření a pak se klient přijme,“ přiblížila postup přijímání Jannová.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Do Rakovníka zavítal Mikuláš se svojí družinou. Nechyběla ani Krampus show

Na rakovnické náměstí dorazil Mikuláš se svojí družinou. Nechyběla ani Krampus show. | Video: Deník/Josef Rod