Stále platí informace, že Masarykova nemocnice neeviduje ani jednu výpověď v souvislosti s akcí: Děkujeme odcházíme?
Naše nemocnice neeviduje žádnou výpověď v souvislosti s akcí „Děkujeme, odcházíme“.

Zadluženost nemocnic - aktuální téma dneška. Jak je na tom Masarykova nemocnice v Rakovníku?
Zadluženost nemocnic není náš problém - Masarykova nemocnice hospodaří s vyrovnaným hospodářským výsledkem.

Máte dostatek lékařů, kdo případně schází?
Dle mého názoru je kádr lékařů stabilizovaný, i když k určitým změnám dochází stále. V současné době k nám například nastoupil nový lékař - urolog.

Jak vidíte budoucnost rakovnické nemocnice?
Budoucnost rakovnické nemocnice vidím dobře.

Populace stárne. Bude to vyžadovat nějakou restruktualizaci v českém zdravotnictví?
Ano, jsem přesvědčen, že české zdravotnictví musí projít zásadní systémovou změnou, a to např. v systému odměňování zaměstnanců pracujících ve zdravotnictví nebo v systému vzdělávání zdravotnických pracovníků.

Na co jste ve své práci hrdý? Co se vám za dobu působení v křesle ředitele rakovnické nemocnice povedlo?
Nevím, zda slovo hrdý je to správné. Práce mě baví a naplňuje a jsem rád, že se nám mnoho věcí povedlo. Tím mám na mysli všechny zaměstnance nemocnice.

Dodejme ještě, že ve funkci primáře chirurgického oddělení Masarykovy nemocnice Rakovníku skončil k poslednímu prosinci loňského roku MUDr. Jan Silber. Stalo se tak na jeho vlastní žádost. Na postě primariátu byl vedením oddělení prozatím pověřen MUDr. Oldřich Kronich a jeho zástupcem MUDr. Petr Černický.

Dobrou zprávou pro Rakovničany jistě je, že pacienty velmi oblíbený, zkušený chirurg Jan Silber, se s nimi neloučí. Zůstává v rakovnické nemocnici na chirurgickém oddělení i nadále, a to jako řadový lékař. Přihlášky do výběrového řízení mají být do nemocnice zaslány do 31. ledna.