Podle starosty města Karla Filipa se současná vedoucí zmiňovaného odboru rozhodla rozvázat pracovní poměr s městským úřadem. Následně bylo vypsáno výběrové řízení, do kterého se přihlásilo celkem šest uchazečů. Následně výběrová komise zhodnotila všechny přihlášky, a to jak po formální tak i obsahové stránce a se všemi uskutečnila pohovor.

„Výběrová komise zvážila přihlášky a vyjádření kandidátů a shodla se na tom, že doporučuje tajemníkovi městského úřadu a radě města jmenovat vedoucím odboru kultury, sportu a rodinné politiky Lenku Pelcovou. Tajemník se s doporučením výběrové komise ztotožnil a navrhl to i radě města. Rada města na svém zasedání s doporučením souhlasila. Lenka Pelcová je jmenovaná od 1. března novou vedoucí odboru,“ komentoval rozhodnutí rady města starosta Karel Filip.