Děkanský chrám sv. Bartoloměje, který je největší dominantou Husova náměstí v Rakovníku se v těchto dnech dočkal drobných oprav. “Opravuje se jeden pilíř a budou ho následovat ještě dva až tři. Opravy financuje firma MK, město a farnost,“ informoval nás P. Vojtěch Novák z Římskokatolické farnosti v Rakovníku.

Nynější kostel stojí na východní straně náměstí v místě, kde již ve 13. století stál kostel sv. Mikuláše. Po jeho vyhoření před rokem 1349 zde byla za podpory Karla I. vybudován gotický chrám, který byl v roce 1384 povýšen na děkanský. Za husitských válek byl kostel kompletně zpustošen. Zachovalo se jen kněžiště a některé zdi a pilíře chrámové lodi. Od poloviny 15. století začala jeho oprava a do dnešní podoby byl kostel přestavěn na přelomu 15. a 16. století, za krála Vladislava II. Jagellonského a zasvěcen byl sv. Bartoloměji. Roku 1496 byl zakoupen hlavní oltář.

Jedná se o stavbu pozdně gotickou, kamennou, skládající se ze tří lodí. Uvnitř kostela je skvostná kazatelna z roku 1504, freskový cyklus umučení svaté Doroty z přelomu 14. a 15. století a náhrobní kameny významných rakovnických rodin z doby renesance a baroka. Na jižní straně kostela je umístěn obraz Piety z roku 1934, jež byl zhotoven podle návrhu J. Köhlera z řezané keramické mozaiky. „Každá památka v Rakovníku si zaslouží pozornost,“ říká Hana Vágnerová.

Autor: Petr Surový