Problém zaznamenali lesníci už na jaře při výsadbě nových porostů. Nyní už dochází k prosychání lesních dřevin. Vlastníci a správci lesů zavádějí proti suchu opatření, ale ta se projeví nejdříve za sto let. Také následky letošního dlouhodobého sucha se v lesech odrazí až za delší čas. „Samozřejmě, že dlouhodobé sucho lesní prostředí ovlivnilo. Ekosystémy nejsou dlouhodobě přivyklé na tyto extrémní sucha. Na druhou stranu periodicky se tyto záležitosti v přírodě opakují a samovolný vývoj se umí vyrovnat přirozeně i s velkými výkyvy.

Některé druhy se přizpůsobí a přežijí to, některé druhy ztratí dominanci, nebo se úplně vytratí,“ uvedl lesník ze správy CHKO Křivoklátsko Pavel Moucha.

Problémy zaznamenali rakovničtí lesníci už při zalesňování. „Letošní jarní zalesňování muselo být ukončeno předčasně. Nestihli bychom zasázet listnaté dřeviny na všech plochách, protože sazenice již byly narašené,“ uvedl jednatel Městských lesů Rakovník Jiří Lengyel. To, co se nestihlo zasázet na jaře, přesunuli lesníci na podzim. Úspěšnost jarního zalesnění, ale dobrá nebyla. U smrku se podařilo zalesnění pouze na 30 procent, u dubu na 50 procent a nejlépe dopadla borovice se 70 procenty. Ale pokud se počasí neumoudří, na podzim lesníci sázet nebudou.

„Někdy v půlce října bychom měli začít sázet. V případě, že takovéto počasí bude i v té době, tak se podzimní výsadba neuskuteční. Nejde sázet do suché země,“ vysvětlil za Lesní správu Nižbor, která spravuje také lesy na Rakovnicku správce Ivan Lengyel.

A jaká opatření lesníci zavádějí? Jde především o skladbu stromů. „Je to součástí národní hospodářské politiky. Současné klimatické podmínky ukazují, že pěstování smrků na nevhodných stanovištích je špatným postupem. Změny se dějí, v posledních letech i relativně intenzivně. Musíme si ale uvědomit, že přeměna nebo dozrávání lesních porostů trvá kolem 90 let,“ vysvětlil Pavel Moucha.

Ke stavu lesních porostů se vyjádřil také ředitel společnosti Colloredo-Mannsfeld Michal Pernica. „Lesní porosty jsou ve stresu ze sucha, dochází k zasychání listů a tyto se barví do žluta a červena a opadávají jako na podzim. Problém bude i s bukvicemi a žaludy – nestačí dozrát a padají předčasně na zem, to znamená, že bude problém s osivem a nebude z čeho pěstovat listnaté sazenice. K suchu se přidává kůrovec, kterému toto klima vyhovuje,“ popsal Pernica situaci v lesích pod správou společnosti.

A co se stane, pokud bude suchý podzim i letošní zima? Lesníci se shodují, že to jen těžko předpovídat. „V lesních porostech dojde k odumírání stromů, lze to ale těžko předpovídat. Křivoklátsko je na tom oproti jiným oblastem dobře, a to hlavně díky mozaikové skladbě lesních porostů. Díky tomu tu nedochází k velkoplošnému odlesňování,“ dodal Pavel Moucha.