Běžně bývá zvykem, že na recepcích ubytovacích zařízení naleznete nepřeberné množství propagačních materiálů, které vás zvou k návštěvám akcí nebo památek v nejbližším okolí. Důvod je jednoduchý – informovanost rekreanta, který je připraven o své dovolené více utrácet. V Rakovníku na recepcích ve většině případů ovšem tyto materiály nenaleznete. Na neexistenci této služby upozornili zahraniční návštěvníci města. A chyba je podle všeho v komunikaci.
„Nikdo nám nic nedává,“ tvrdí majitelé penzionů. „Nikdo si materiály nevyzvedává,“ pro změnu tvrdí radnice.
Město každoročně investuje do výroby podobných materiálů nemalé peníze – naposledy rozhodlo o zakoupení jedné strany (cca 20 tisíc Kč) v nově připravovaném atlase Klubu českých turistů. Většina materiálů je pak k dispozici v infocentru na Husově náměstí.
„Naši aktivitu v tomto směru zvýšíme, aby letáky byly i na recepcích. Spolupracovat budeme i se Svazkem měst a obcí Rakovnicka, které stejné materiály připravuje pro celý okres,“ řekl místostarosta pro cestovní ruch Jan Švácha. Podle něho se návštěvnost Rakovníka zvyšuje, svědčí o tom i narůstající počet klientů infocentra na náměstí.