„Někdy tu bývá problém s odpady. Ve vsích máme tisícilitrové kontejnery. Někdo do nich hází velkoobjemový odpad, například televizi a kontejnery pak nejdou vysypat. I když dvakrát do roka děláme sběr nebezpečného velkoobjemového odpadu, stejně se to opakuje," popisoval starosta Bohuslav Řezníček.

I v těchto malých obcích se pořádají kulturní akce. V zimě mají v Hřebečníkách plesy myslivci a hasiči. Nechybí oslava MDŽ, čarodějnice, setkání seniorů, dětský den.

Kromě kultury v Hřebečníkách a přilehlých obcích plánují opravu veřejného osvětlení Týřovicích a Novosedlích je jen jednou z plánovaných akcí v obci pro letošní rok.

„Žádali jsme o dotaci ale to nevyšlo, takže začneme opravovat z rozpočtu obce. V Týřovicích jen vyměníme svítidla. V Novosedlích osvětlení rozšíříme k přistavěným domům na konci vesnice. Celkem oprava vyjde zhruba na tři sta tisíc korun," uvedl Bohuslav Řezníček.

Kromě toho se bude opravovat návesní rybník v Týřovicích. Je přislíbená dotace a hotové výběrové řízení. V červnu se podepíše smlouva a práce mohou začít. Rozpočet je tři sta padesát tisíc korun. Oprava zahrnuje vyčištění rybníka, nové zábradlí a opravu hráze, protože tudy vytékala voda. Rybník nemá stálý přítok, doplňuje ho jen dešťová voda a slouží jako požární nádrž.

Dále je v plánu stavba chodníků v Hřebečníkách podél silnice směrem od Rakovníka u rybníka. „Část chodníku už jsme tam udělali. Stavbu zastavil problém s pozemky. Bylo na nich věcné břemeno ještě z třicátých let. Teď už by to mělo být na katastru v pořádku. Počítám, že se letos stihne jen vyřídit stavební povolení," řekl Bohuslav Řezníček.

V Hřebečníkách jsou nejaktivnějším spolkem dobrovolní hasiči. Protože vedou i mladé hasiče., mají přislíbené auto na dopravu osob. Z části na něj přispějí hasiči, z části Středočeský kraj a obec.