Nebudeme organizovat přijímací zkoušky a žáci budou na školu přijímáni hlavně podle prospěchových výsledků ze základní školy.

Novinka
Budou se započítávat výsledky z 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku, které jsou uváděny na přihlášce ke studiu. Do pořadí se bude započítávat průměrný prospěch (maximálně je možné dosáhnout 100 bodů) a prospěch z českého jazyka, matematiky a cizího jazyka (maximálně 200 bodů). Dále se body dávají za umístění v předmětových olympiádách a za studium ve třídě s rozšířenou výukou. Přesnější kritéria jsou zveřejněna na našich internetových stránkách www.moarako.cz.

Pro školní rok 2008/09 budeme přijímat 60 žáků do dvou tříd oboru vzdělání obchodní akademie (kód 63-41-M/004) a 30 žáků do oboru ekonomické lyceum (kód 78-42-M/002).

Co nás k tomuto kroku vedlo?
Zkušenosti předchozích let ukazovaly, že vypovídací hodnota výsledků žáků v přijímacích zkouškách se neustále snižovala a neodpovídala stresujícím stavům, které u žáků tyto přijímací zkoušky vyvolávaly. Dalším motivem byl snižující se počet žáků, kteří budou v následujících letech končit základní školní docházku. Ten způsobí, že střední školy přestanou přijímací zkoušky dělat vůbec. Abychom se na tuto skutečnost připravili (tj. abychom zjistili počet zájemců o studium naší školy bez přijímacích zkoušek), rozhodli jsme se přijímací zkoušky zrušit už v tomto školním roce. Věřím, že se u letošních deváťáků setkáme s příznivým ohlasem.