Jeho mluvčí Petr Dvořák konkretizoval: „Nejnovější předpověď v následujících deseti dnech očekává výrazně nadprůměrnou teplotu vzduchu."

V maximech bude většinou přesahovat 30 °C, v některých dnech i 35 °C a v extrémech může vyšplhat až na 39 °C. „Průtoky vody budou setrvalé, či nadále velmi zvolna klesající. V případě podzemních vod lze očekávat nadále mírný pokles hladin," dodal Petr Dvořák.

Zajímalo nás, jak jsou na tom s vodou v některých obcích na Rakovnicku. Tajemnice městyse Křivoklát Eliška Třísková například konstatovala: „Zatím jsme na tom s vodou dobře. Lidi jsme upozornili na to, aby s vodou neplýtvali, a zdá se, že se naší radou řídí, takže je vodojem plný. Je na něm vidět i to, že když trochu naprší, tak v něm voda klesne o trochu méně. A co musím říci, je, že i hrad s námi letos v šetření spolupracuje."

Na nedostatek vody si nestěžují ani Pustovětští. Starostka Alena Klobásová konkretizovala: „Vodu v obci máme, to musím zaklepat. Není problém. Dokonce si dovolujeme to, že jsme ji ve středu vypnuli, protože děláme údržbu vodojemu. Snad nás to nějak nezaskočí. Máme v Pustovětech potok, takže zahrádkáři si berou vodu na zalévání z potoka. A hodně občanů má vlastní studny. Takže se ke mně nedoneslo, že by měl někdo problém s vodou. Je to jedna z těch příjemnějších zpráv. Doufáme, že to tak vydrží."

O něco hůře je na tom ale Městečko.Starosta Jaroslav Gorčík popsal: „Není to žádná sláva. Lidé si tedy ještě moc nestěžují, že by neměli svoji vodu, ale co máme obecní zdroj, kde je napojeno asi třicet objektů, tak tam už se musí občas nějaká voda přivézt. Už to původní přívod nestačí. Vozí nám ji roztočtí hasiči z tamního vodovodu. Co trvají ta vedra, tak se u nás už otočilo pět cisteren. Ale už jsme zažili i horší časy. Teď právě ale mám strach, jestli nejsou stále u požáru v lese na Olešné. A jestli má sucho pokračovat, tak se nedostatku vody v obci obávám. Je také možné, že pokud má někdo v obci svůj vlastní zdroj vody, tak raději jede na něj, nežli na ten obecní."

S vodou prý nemají problém v Krakovci. Starosta Jiří Sobek vysvětlil: „Máme v Krakovci studnu, ve které se ještě nestalo, že by vodu neměla. Máme určitou výhodu v tom, že jsme v údolí. Potok už je samozřejmě skoro vyschlý, ale jinak si až dosud nikdo z lidí nestěžoval, tak to snad vydrží. Dnes jdu na obec, takže uvidím, zda mi někdo přijde říci, že má s vodou problém."

Informace z Karlovy Vsi nám podala starostka Iveta Kohoutová: „Sucho nás také trápí, ale naštěstí jsme vyčistili vrty, takže se dá říci, že voda nám na naši spotřebu stačí, ale pochopitelně šetříme. Obyvatele jsme upozornili na šetrnější zacházení s vodou."
Na nedostatek vody si zatím nestěžují ani v Nezabudicích. Starostka Jitka Vydrová uvedla: „Zatím nikdo neříkal, že by mu došla voda ve studni. Sucho všude tedy je, ale nikdo si nestěžoval. Ve středu jsme se o případném šetření bavili na obci. Pokud by sucha pokračovala, tak bychom museli udělat nějaká opatření u domů, které jsou napojeny na spodní studnu, v tom, že bychom je upozornili, aby šetřili vodou na zalévání."
Výhled
Dle předpovědí z Evropského centra pro střednědobé předpovědi počasí bude i druhá polovina srpna teplotně nadprůměrná.
Srážky, které se do poloviny srpna očekávají, budou jen sporadické, v podobě bouřek a přeháněk, které se budou vyskytovat nerovnoměrné s velkými lokálními rozdíly.
Stav sucha tak bude v průběhu srpna i nadále pokračovat jak v půdě, což je spojeno s přetrvávajícím nebezpečím vzniku požárů, tak i v případě extrémně malých průtoků na vodních tocích a klesajících hladin podzemních vod. Pokud se tato předpověď naplní, bude období červenec-srpen 2015 nejteplejší a nejsušší od začátku meteorologických pozorování na území České republiky. „Vlně veder a pokračujícímu suchu je třeba přizpůsobit své chování v podobě dodržování pitného režimu, omezení pobytu na přímém slunci, vyvarování se používání otevřeného ohně a dalších rizikových činností pro vznik požárů a omezení nadbytečné spotřeby vody," doplnil ještě k tématu Petr Dvořák.