A na své si tu přišel opravdu každý. Mohl si vybrat místní med z mlýna Slapnice, perníčky, pečivo, keramiku, slaměné ozdoby, kozí sýry a mléko ze skryjské kozí farmy. Parádnicím se tu nabízely korále i korálky a ozdoby z nich. Černé řemeslo ukazoval a kluky přímo na návsi cvičil kovář z Roztok.

Představit místní řemeslníky a ukázat, co dovedou, byl právě hlavní důvod, proč uspořádat při Májových slavnostech a zároveň i pouti trh. O trhu se už ve vsi mluvilo dlouho. To potvrdil i starosta obce Josef Jedlička: „Trh jsme plánovali několik let. Chtěli jsme pozvat místní i lidi z Křivoklátska, aby se trochu ukázala jejich práce. Letos jsme to zkusili, abychom zjistili, kolik přijde lidí, kdo tu bude prodávat a vystavovat a podobně. Je to vlastně takový nultý ročník."

Kromě zboží tu byla ještě k vidění a také k pohlazení zvířata, koza a beran. U autobusové zastávky se svým koněm Gany ty nejmenší vozila Bára Šrubařová.

Krásnou a poklidnou atmosféru na návsi s malým rybníkem dokreslila pohádka O vodníkovi z Berounky v podání herců divadelního souboru Cylindru z Divadla Kampa.

Odpoledne přítomní viděli, jak se také mohou pást kozy na kozí farmě ve Skryjích. Své umění předvedl pastevecký pes plemene border kolie. Právě spolu s majiteli kozí farmy ve Skryjích akci připravil obecní úřad ve Skryjích. Stánky a stan půjčila Obecně prospěšná společnost Rakovnicko. S přípravou pomáhali také členové Sboru dobrovolných hasičů Skryje a místní obyvatelé.

Večer program pokračoval na kurtech a fotbalovém hřišti taneční zábavou pod velkým stanem s kapelou Jan Fernet a spol.

Své zboží na jarmarku nabízeli i mladí hasiči ze Sboru dobrovolných hasičů Skryje. „Chceme si vydělat na vzduchovku," vysvětloval za všechny Kuba Hladík. Mladí hasiči se scházeli o víkendech, ale tentokrát necvičili disciplíny požárního sportu, ale vyráběli barevné kolíčky na prádlo, zápichy do květináče i upomínky na pouť. S nápady přišla jejich vedoucí Gábina.

Jinak hasiči trénují na závody. Nejbližší je čeká v Lužné. Je jich dvacet, ale jádro družstva tvoří patnáct členů. Nejvíce je baví skákání přes překážky, fáborkovaná a třeba chůze po laně.

Kromě pouti Skryjští ještě obnovili tradici masopustu i tříkrálové koledy. O adventu si zazpívali v kostele. Ten byl otevřený i během páteční Noci kostelů.