O Atriu tvrdí slovník, že je to prostranství uprostřed starořímského domu. Tam mohlo být kdysi pobytí opravdu příjemné, což se o atriu, kde se konala 4. kavárna rakovnických občanů, říct nedá.
Na prostranství starorakovnického domu zdejší kavárny Atrium to s přibývajícím večerem zle profukovalo a na nevlídné prostředí platilo jediné, zahřát se žhavými tématy – rakovnickou vodou a dopravním značením. Zvlášť když se k oběma podařilo získat odborníky na slovo vzaté.
Vedoucí odboru životního prostředí Alena Škoudlínová uvedla, co všechno se už kolem vody a Rakovníka událo a podařilo.

Voda pro Rakovník
Úpravna pitné vody a čistírna odpadních vod získaly rekonstrukcí evropské parametry. Revitalizace Lišanského potoka je také na jedničku. Odborem ŽP zpracován a ministerstvem schválen návrh na sanaci jímacího území Rakovnického potoka. Potok na území města zbavili brigádníci z řad studentů a skupina dospělých vedená starostou odpadků, nad jezem u SK byl vybagrován. kolem vysazovány nové lípy. Průmyslová zóna má stop, nesmí se rozšířit do pásma ochrany vodních zdrojů. Rakovník ale trápí zvyšující se průměrná teplota a srážkový stín Krušných a Doupovských hor. Dochází ke nížení vodní hladiny ve studních a například Černý potok nemívá přes léto vodu. Existuje skvělý povodňový plán, ale chybí legislativa pro období sucha. Rozhodně je třeba pokračovat v revitalizacích a prosadit vznik dalšího rybníka, například Brdatky, a lesoparku Na Studánkách. Ředitel Ravosu Miroslav Riegl se zaměřil především na vodu, kterou pijeme. Konstatoval, že za posledních jedenáct let nedošlo k navýšení její spotřeby.
„Lidé s vodou zacházejí hospodárně, což paradoxně vede k navyšování její ceny, protože fixní výdaje na provoz se nesnižují, spíše rostou,“ řekl.Voda pro Rakovník je čerpána z hloubky 50 – 60 metrů a kvalitou a kvalitou se blíží vodě kojenecké.

„Je lahodná na pití, proč tahat drahé PET lahve?“ dodal ředitel Ravosu Miroslav Riegl. Úpravna vody sleduje devadesát ukazatelů a pracuje automaticky. Rakovník zásobuje vodou ještě patnáct okolních obcí, přesto disponuje značnými rezervami. Dotace na sanaci historických vrtů - ekologické bomby v blízkosti někdejší Stadionky – jsou přislíbeny.
Většina dotazů směřovala ke kanalizaci. Její strojní čištění probíhá každý rok, koše pod mřížemi kanálů jsou v péči údržby městských komunikací. Postupně jsou vyměňovány armatury a potrubí. Trvalým oříškem je náměstí, respektive finance, které si nová kanalizace v této městské části vyžádá.
S informace ke druhému tématu přišli do kavárny odborníci z odboru dopravy (Karel Sedláček a Jitka Doubravová) a městské policie ( Jan Měkuta).
Značky upozorňující na čištění silnic mají být umístěny sedm dní předem a nesmějí být zneužívány pro jiné účely (výměny oken v paneláku). Jejich rozmístění je v kompetenci ÚMK. V případě uzavírek kontroluje stav značek a jejich funkčnost žadatel o uzavírku.
Dopravní problémy kolem výstavby nového mostu přes Rakovnický potok by měly skončit 6. června. O zrušení závor při vjezdu na náměstí zatím není rozhodnuto, parkování na něm vymezují značky. Žlutá barva upozorňuje na zákaz stání. Zdá se, že trvalým otazníkem zůstává parkování a vůbec chování trhovců. Zástupcům dopravy byla předána řada usvědčujících fotografií. I nadále platí – obracet se na městskou policii, volat 156. Naznačená témata pro kavárnu číslo pět: městská zeleň a využití nezaměstnaných pro město.

AUTOR: IVO MIČKA