Kraj souhlasí se záměrem Prodejna potravin Lidl v Novém Strašecí, ke zjišťovacímu řízení nemá připomínek a nepožaduje další posuzování dle zákona. Investor zde hodlá postavit supermarket s parkovištěm na severozápadním okraji města. Celková rozloha bude činit 4,3 tisíce metrů, zastavěná plocha pak 1,3 tisíce metrů čtverečních. Předpokládá se, že parkoviště bude mít kapacitu 62 míst. Výsledky studie prokázaly, že nebudou překročeny limity hluku a navýšení frekvence v Karlovarské ulici bude maximálně o 318 aut denně.

Kraj souhlasí i se druhým záměrem na Rakovnicku. Jedná se o Pískovnu Chrášťany – Nový Dvůr. Souhlasí ovšem za podmínky, že zde budou realizována opatření navržená v dokumentaci k záměru. Zde se zvažuje suchá těžba třetihorních štěrkopísků a mocnost ložiska se odhaduje až na 35 metrů. Otvírka bude provedena jámovým lomem se dnem o cca 25 metrů níže oproti současné úrovni terénu. Předpokládaná těžba bude cca 200 tisíc tun ročně. „Kraj souhlasí za podmínky, že bude povolena pouze první etapa a druhá bude opět posuzována dle zákona. Dále pak, že při odběru vody z Novodvorského potoka neklesne průtok pod určenou mez, případně, že nebude v letě povolen vůbec,“ upřesnil rozhodnutí rady náměstek hejtmana pro životní prostředí Vilém Žák.