Úplně na úvod: jaký je rozdíl mezi SDH a JSDH?

SDH je sbor dobrovolných hasičů, který se zabývá spolkovou činností – pořádá plesy, kulturní akce, pracuje s mládeží.
Kdežto JSDH je jednotka sboru dobrovolných hasičů, kterou zřizuje obec, a tady je nejvyšší šéf starosta. Jednotka je určena k ochraně majetku a obyvatelstva nejenom obce, což záleží na tom, v jaké je jednotka zařazena kategorii. My jsme v JPO III, takže vyjíždíme do vzdálenějších obcí – jsme určeni i pro výjezd mimo náš katastr.

Jak jste jako dobrovolní hasiči financováni?
Financuje nás čistě obec plus nějaké dotace, jako třeba teď nedávno z povodní, nebo když vyjíždíme mimo katastr, tak nám stát platí pohonné hmoty a případné škody na vybavení.

Existují požáry specifické pro letní období? K jakým vyjíždíte?
Víceméně jsou to lesní požáry a požáry suché trávy. Nedávno jsme vyjížděli dvě soboty po sobě – jednou do Sadu míru, kde hořel les o rozloze asi dvacet metrů čtverečních, a podruhé ke Starému Zámku.
A zatím poslední zásah byl u požáru pneumatik na skládce tady u Nového Strašecí. Dá se říci, že je to pro nás jeden z největších zásahů za poslední léta. Naštěstí se vše podařilo zvládnout dobře a včas. Vodu jsme přiváželi z místního rybníka. Největší naší obavou bylo, aby nám oheň neutekl dál, a to se nestalo.

Jednalo se o požáry způsobené horkem?
Ne, příčinou těchto požárů bylo pálení kabelů. Někdo ukradne kabely, a aby z nich dostal měď, tak opaluje gumu, která kabely obaluje, čímž nakonec v případě požáru způsobí škodu dalším lidem.
My pak zasahujeme někde, kde bychom vůbec zasahovat nemuseli, a nejsme k dispozici pro případy, kde bychom byli skutečně potřeba. Příčina požáru skládky pneumatik se prošetřuje.

Jaké má vaše jednotka vybavení?
Máme automobil CAS 20 – Tatru Terno 815, čtyřkolku, 3,8 kubických metrů vody, 200 litrů pěnidla, a pomocí tohohle auta my vyjíždíme a likvidujeme požáry. Na předku auta máme i asanační lištu, která je určena právě pro plošné hašení například polí, kdy za jízdy likviduje oheň před autem.

Účastníte se i zásahů u dopravních nehod?
Ne. Na to nemáme vybavení a není to nic hezkého.

Když se vrátíme k loňským povodním…
Loni jsme byli ve Veltrusech, kde jsme strávili skoro celý týden. Pomáhali jsme s vyčerpáváním vody ze sklepů a s úklidem po povodních.

Určitě probíhají i různá cvičení. Účastnili jste se nějakých v uplynulé době?
Nedávno probíhalo v kulturním domě v Novém Strašecí námětové cvičení, které testuje připravenost a vybavenost jednotlivých sborů. Cvičení připravují profesionální hasiči, vymyslí scénář a vyhlásí přes dispečink událost, jako by to bylo doopravdy. Na místě pak stopují dojezdový čas nic netušících jednotek, prověřují taktiku, výstroj a výzbroj.

Co byste řekl na závěr k prevenci před nejenom letními požáry?
Nechodit do lesa s cigaretou, neodhazovat cigarety na zem (zvláště v přírodě), nepálit trávu. Požár může ale vzniknout i díky odhozené skleněné lahvi.

AUTOR: Jakub Černý