Kvůli tomu, že i tito odborníci na lidské trable se musejí stejně jako ostatní neustále vzdělávat, aby dokázali poskytnou kvalitní pomoc, hostí kladenská Linka důvěry od pátku do soboty 6. únorav bývalém kladenském GDM (Gottwaldův dům mládeže) v ulici 5. května Sněm České asociace Linek důvěry.

Pracovníci obdobných republikových pracovišť jaké je v největším středočeském městě si zde po dva dny vyměňují nejen zkušenosti, ale i aktuální poznatky.

Podle slov vedoucí kladenské Linky Denisy Kleinerové zde bude kromě jiného představena Asociace poskytovatelů sociálních služeb, která zastřešuje veškerou sociální pomoc.

Součástí sobotní části setkání jsou, mimo jiné, debaty o celoživotním vzdělávání pracovníků Linek důvěry a informace o akreditacích od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.