Miloš Lippert považuje za nesprávné, že se nejdříve pracně vytváří provizorium rozpočtu města Rakovníka, které se musí stejně následně přepracovat a upravovat.

„Nechápu, proč se nemůže rozpočet města udělat ihned pořádně. Argumenty, že se neví dopředu položky z příjmu, jsou mylné. Rozpočet by se měl podle mne předkládat v roce, který předchází tomu roku, na který se rozpočet schvaluje. Pokud nyní schvalujeme rozpočet na rok letošní, pak jsme jej měli řešit v roce 2010,“ řekl svoji představu o schvalování rozpočtu Lippert a zároveň vyřkl vizi, jak by se mohl rozpočet řešit nadále:

„Doufám, že rozpočet města pro rok 2012 se bude v zastupitelstvu města projednávat někdy v prosinci, respektive v listopadu 2011.“

Podle Lipperta by mělo být určeno již dopředu, které akce jsou pro město prioritní a které naopak snesou odklad.