Spolek Lišanská šlapka byl založen v roce 1995. Nápad na jeho vnik dostali tři kamarádi u piva v lišanském hostinci. „Koukali tehdy na cyklistické závody a hecovali se, že ujedou přes 60 kilometrů,“ zavzpomínala Vlasta Kinkalová, členka výboru spolku Lišanská šlapka. První výlet vedl z Lišan k řece Berounce a zpět a byl dlouhý 56 kilometrů. Zúčastnilo se ho tehdy celkem sedm lidí, mezi kterými byl Jaroslav Kočí a předseda spolku Jaroslav Mikoláš. První ženou, která se výletu zúčastnila, byla Irena Mikolášová v roce 1996.

„Nejprve jsme byli jen parta nadšenců, pak se výlety mezi lidmi oblíbily a založili jsme oficiální spolek,“ uvedla Renata Vítková, členka výboru Lišanské šlapky. Stěžejní akcí spolku je každoročně Cykloturistický výlet Lišanská šlapka. Letošní 22. ročník se bude konat 12. května. Připraveny budou opět tři trasy. Dvě pro turisty v délce 5 a 15 kilometrů a 30 kilometrů pro cyklisty. „Nejkratší trasa povede kolem Lišan a další dvě na kopec Louštín (523 m.n.v.). Pro cyklisty bude pak ještě připravena zvláštní trasa přímo na Louštíně,“ vysvětlila Irena Mikolášová, členka výboru Lišanské šlapky.

Další akcí je Novoroční pochod. Ten se letos konal 6. ledna. Trasa byla dlouhá 5 kilometrů a vedla kolem Lišan. Pochodů se zúčastnilo 186 lidí, z toho 91 jich bylo z Lišan. „S nápadem na uspořádání pochodu přišla nejstarší členka spolku Lišanská šlapka Vlasta Kinkalová. Měla pocit, že by to chtělo po Vánocích nějaký pohyb, a že by to mohl být další důvod k tomu, abychom se znovu sešli,“ řekla Irena Mikolášová.

Na podzim pořádají členové spolku akci s názvem - Zemědělství žije. „Žijeme na vesnici, ke které zemědělství patří. Proto ho chceme lidem ještě více přiblížit,“ vysvětlil Jaroslav Mikoláš, předseda spolku Lišanská šlapka. V minulých letech, byli na této akci k vidění zemědělské stroje nebo rostliny, které rostou na polích. "Pro děti jsme měli připravené naučné soutěže. Hádaly třeba, jaká zrna patří dané rostlině,“ dodala Mikolášová.

Na závěr roku Lišanská šlapka pořádá také rozsvícení vánočního stromu v Lišanech. Při této příležitosti mají vystoupení i žáci Základní a Mateřské školy Lišany. „Kromě těchto pravidelných akcí pořádáme také cvičení pro ženy starší 50 let,“ uvedla Mikolášová. Lišanské občanky tak každý týden cvičí aerobik. Říkají si Aero(ba)bičky a je jich celkem 20. „Já osobně ty ženy obdivuji, za to že měly vůbec odvahu přijít a hlavně, že vydržely a vytrvaly. Na tak malou vesnici a s věkovým omezením máme velký počet členek“ řekla Mikolášová. Aero(ba)bičky spolu cvičí od roku 2016 a letos je čeká první vystoupení na Maškarním plese v Lišanech.

Renáta Fryčová