První ředitelkou se stala Eliška Černá, kterou vystřídala Hana Chudáčková. Za sedmnáct let, co byla ve funkci ředitelky, školka prodělala několik změn. Do roku 1986 byla ještě dvoutřídní, od té doby až do současnosti má MŠ v Lišanech jednu třídu. Součástí areálu vedle školky je i školní kuchyně, zahrada s průlezkami, houpačkami a krytým pískovištěm.

Současnou vedoucí učitelkou je Dagmar Hroudová, která vedla školku již na přelomu tisíciletí. Ta Rakovnickému deníku přiblížila, co děti ještě do začátku prázdnin čeká. „Do konce školního roku nás ještě čeká třídní focení, Den s majákem, dopravní výchova, akce v obci Hurá na prázdniny a poslední akcí bude besídka a rozloučení se školáky,“ vyjmenovala následující akce školky vedoucí učitelka Dagmar Hroudová.

V současnosti chodí do školky 28 dětí a stejný počet je zapsán i pro příští rok. „Máme takovou školku hrou, myslím, že se tady dětem líbí, a když jsou spokojené děti, jsou spokojení i jejich rodiče. Kromě místních dětí k nám chodí ještě chlapeček z Kroučové a Lužné,“ říká Dagmar Hroudová. Té pomáhá ještě učitelka Lenka Šlégrová, školnicí je Alena Mutinská a na praxi je zde také Michaela Chudáčková.

Lišanská školka také nabízí několik zájmových kroužků, například pečení, angličtinu či keramiku.

Už zítra v tištěném vydání Rakovnického deníku představíme MŠ Olešná