Karel Herbst připomněl přítomným události během velikonočních svátků, které jsou pro křesťany tím nejvýznamnějším svátkem, a popřál všem hezké svátky. Slavnostní mše se také zúčastnil vikář Vojtěch Novák z Římskokatolické farnosti v Rakovníku.

Po mši se lidé ještě domů nerozcházeli. Před kostelem se zastavili na jarmarku plném jarního i velikonočního zboží a výrobků. Nechybělo samozřejmě občerstvení, grilované klobásy, mazance a další pochoutky. O hudební vystoupení se postarali žáci ZUŠ Rakovník.

Akci připravila Římskokatolická farnost Rakovník, obecní úřad a Legie Mariina. Poděkování patří Martině Karáskové, která jarmark zorganizovala.