Podle zástupkyně ředitelky rakovnického muzea Kateřiny Blažkové a také starosty města Luďka Štíbra není tento den pouze pietní vzpomínkou, ale je i oslavou toho, co se dokázalo.

„Místo, které jsme pro tuto akci vybrali, není náhodné. Vybrali jsme místo v blízkosti škol a školských zařízení, protože to byli vždy studenti, kteří stáli u počátku změn, ať už v roce 1939 či 1989. Vždy to byl odpor proti totalitnímu režimu. Pro mne sedmnáctý listopad není pouze pietou či vzpomínkou na oběti z řad studentů, ale je to i oslava toho, že se to podařilo. Je to i naděje, že se to podaří udržet i nadále,” sdělil Luděk Štíbr.

Akce ke 30. výročí sametové revoluce začala v neděli úderem deváté hodiny. V horní části schodiště u sochy Sisyfa lidé a zástupci organizací následně začali pokládat květiny a zapalovat svíčky. Kromě toho zde po celou neděli visí desky s nadpisem „Vzkazy pro demokracii” a kdokoliv sem může napsat svůj vzkaz.