Perličky z historie
Noc kostelů ale nenabízí jen posezení v kapli. Pokaždé tu na příchozí čeká nějaké zajímavé překvapení. Tentokrát se listovalo historickými knihami. Začátek oznámil zvon Zikmund. Jemu patřil i úvod noci. Kastelán Luděk Frencl pohovořil o jeho historii a proč zrovna nese toto jméno. Zmínil také historii, výzdobu a jedinečnost kaple i hradu.

Zazněly i některé perličky. Ty průvodci během běžné přehlídky nevykládají. Přítomní se například dozvěděli, že ač hrad působí jako původní historická stavba, každý majitel ho předělával a modernizoval k obrazu svému stejně jako dnes rodinný dům. Původní je například jen jagelonský portál v hradní kapli.
Po první části koncertu sopranistky Karolíny Žmolíkové (v jejím podání se nesla mimo jiné i píseň Ave Maria od G. Cacciniho) duchovní správce zbečenské farnosti Angelo Scarano pronesl duchovní zamyšlení.

Václavova bible
Pak už přišla na řadu možná nejzajímavější část programu. Luděk Frencl začal listovat první knihou faksimilií (přesná napodobenina originálu starých tisků) Bible Václava čtvrtého. Je psána německy. Byla zakoupena v rakouském nakladatelství. Originál leží v Rakouské národní knihovně. Dostal se tam po husitských válkách. Velikou knihu tvoří osm částí.

„Koupili jsme ji v loňském roce jako poslední vydání rakouského vydavatelství. Byla to jedinečná a poslední možnost, protože dotisky se už dělat nebudou. V naší republice jsou tři a nikde se neprezentují," popisoval cestu knihy na Křivoklát kastelán Luděk Frencl.

Kniha je základem pro budoucí expozici Lucemburků, která by měla na hradě vzniknout.
„Myslím, že na Křivoklát díky působení Václava IV. patří. Je studnicí poznání. Krásné iluminace ukazují každodennost tehdejšího života 14. století," dodal Frencl.

Kniha do kuchyně
Druhá kniha zaujala hlavně přítomné ženy, ale žasli nad ní nakonec i pánové. Kniha o vaření a kuchyni popisuje z gruntu zařízení kuchyně, potřebné nádobí či způsob opékání masa na ohni.

I když staré italštině porozumí málokdo, potřebné informace prozrazovaly velmi názorné obrázky jako z dnešní kuchařky. Například kuchaři pracovali s téměř stejnou sadou nožů jako dnes.

„Je to úžasná kniha. Každá hospodyňka se z ní dozvěděla, jak má vařit, stolovat, jaké má používat nádobí. Nabízí přesný pohled do tehdejší kuchyně," vysvětloval nad knihou Luděk Frencl.

Tento poklad, prvotisk knihy, ale neležel daleko. Objevil ho před několika týdny doktor Mašek při práci v hradní knihovně při vypracovávání popisů knih. „Že tu tato kniha je, jsme věděli, ale co obsahuje, ne. Knihy se totiž běžně neotvírají," uvedl Frencl. Už tenkrát Italové vařili z brokolice i brambor. Několik receptů poodhalila sopranistka Karolína Žmolíková, která studuje současnou italštinu.

Po hlavním programu kastelán pozval návštěvníky k prohlídce nejbližších prostor u kaple, a to do malého rytířského sálu a velkého královského sálu se sochami a plastikami z poloviny šestnáctého a konce patnáctého století.

Noc kostelů:

- začala v roce 2001 v Německu
- k nám přišla z Rakouska
- poprvé se tu uskutečnila v roce 2009
- každoročně tak přibližuje křesťanství široké veřejnosti
- ve večerních a nočních hodinách jsou otevřené kostely, konají se tam koncerty i prohlídky historických prostor