V souvislosti se zahájenou bytovou výstavbou v lokalitě za Masarykovou nemocnicí, kde vznikají tři bytové domy, se město zavázalo zrekonstruovat původně panelovou komunikaci v ulici Na Francouzích. Investor výstavby bytových domů poskytne pozemky pro nezbytné rozšíření komunikace a zlepšení jejího napojení na ulici Dukelských hrdinů. Po silnici by rovněž mělo bezpečně projet více aut.

Nyní je potřeba vyřešit především napojení na ulici Dukelských hrdinů. Projekční práce budou zadány Ateliéru Kprojekt. Jedná se o část ulice od křižovatky s ulicí Dukelských hrdinů po ulici Flemíkovu, zbytek jde za investorem bytových domů. „Protože výjezd z ulice Na Francouzích na ulici Dukelských hrdinů je již dnes pro svoji nepřehlednost vysoce rizikový, zadali jsme Ateliéru Kprojekt ke zpracování studii částečné přeložky ulice Dukelských hrdinů a navazující úpravy v ulici Pod Nemocnicí,“ informovala mluvčí radnice Kateřina Hradilová.

Studie již byla kladně projednána s dotčenými organizacemi a úřady včetně dopravního inspektorátu Policie ČR. Zásadní pro výhled, bezpečnost a zpomalení dopravy je protažení a vyosení ulice Dukelských hrdinů v křižovatce s ulicí Na Francouzích a zrušení spojky do ulice Pod Nemocnicí. „Dojde k výraznému zlepšení bezpečnosti a plynulosti dopravy. Vznikne zde i nový přechod pro chodce,“ konstatovala mluvčí.

Chodník v úseku od křižovatky s ulicí Na Francouzích až k České správě sociálního zabezpečení bude zrušen, respektive přeložen do ulice Pod Nemocnicí, kde zároveň dojde k rozšíření parkovacích místa a výjezd z ulice bude posunut blíže objektu ČSSZ.

V souvislosti s přeložkou krajské silnice II/227 a rozšířením silnice v ulici Na Francouzích budou probíhat majetkoprávní vypořádání, které přípravu projektu protáhnou. „I tak ale předpokládáme, že na jaře příštího roku budeme mít projekty připraveny k výstavbě,“ sdělila Hradilová.

Projekční práce pro ulici Na Francouzích vyjdou město na 149 tisíc korun, projekt úprav ulic Pod Nemocnicí a Dukelských hrdinů bude stát zhruba 200 tisíc korun.