Milé předvánoční překvapení připravila pro čtyři obce Rakovnicka místní zemědělská firma Lupofyt Chrášťany, která letos získala v celorepublikové přestižní soutěži Zemědělec roku třetí místo a částku 50 tisíc korun. „Ocenění jsme získali jako jediný podnik z Čech. Dvě první místa měli Moraváci. Se společníky jsme se rozhodli, že by bylo dobré věnovat peníze na obecně prospěšnou činnost,“ uvedli za firmu Lupofyt Jaroslav Mikoláš, Zbyněk Polívka a Václav Burger. Peníze tak byly rozděleny na čtyři částky a budou putovat na účty Obecních úřadů v Lišanech, Chrášťanech, Kněževsi a Oráčově.


Přijměte dnes od nás symbolický šek na dvanáct a půl tisíce korun. Myslím si, že vy víte nejlépe, kam je peníze potřeba dát,“ oslovili v pátek dopoledne společníci firmy starostku Lišan Danu Medřickou a místostarostu Pavla Pichrta. „Víme, že to není částka, je to pouze symbolická záležitost, ale my se budeme snažit, abychom soutěž příštím rokem vyhráli a tam už je první cena sto padesát tisíc korun,“ slíbil ještě s úsměvem Jaroslav Mikoláš.
Firma Lupofyt se tak ve vánočním čase podělila o radost z vítězství.„Blahopřejeme vám k úspěchu, kterého jste dosáhli a děkujeme za finanční výpomoc, která se vždy hodí,“ shodli se oba mile překvapení zástupci obce.


K hlavním argumentům toho, že rakovnická firma slavila v soutěži úspěch patří bezesporu její vynikající ekonomické výsledky. Je třeba zdůraznit, že Lupofyt letos získal také „Etického Oscara“ pro podniky. „Jako jediný zemědělský podnik v republice. máme cenu Podnik Fair Play. Toto označení si nyní můžeme dát za oficiální název firmy. Snažíme se prostě dělat svoji práci co nejlépe,“ dodal Jaroslav Mikoláš.
Dodejme, že společnost Lupofyt je průkopníkem při uvádění výsledků zemědělské vědy do praxe. Obhospodařuje v okrese Rakovník 1940 ha zemědělské půdy, z toho je 1840 ha orné a 85 ha chmelnic. V rostlinné výrobě se specializuje především na pěstování olejnin: má snad jejich největší zastoupení v osevním postupu v České republice, téměř šedesát procent. Zemědělci z Chrášťan upřednostňují jen vysokou kvalitu. Řepku pěstují na 760 ha, na 350 ha mák a zbytek jsou obiloviny, zejména osivo a potravinářská pšenice. Podnik je rozdělen na dvě základní střediska – polní výrobu a pěstování chmele, každé má vlastní zaměstnance, techniku i ekonomiku.
Začínali jsme na zelené louce, v jedné pronajaté místnosti na obecním úřadě a postupně jsme vydělané peníze investovali do staveb, zařízení a techniky,“ zavzpomínal Mikoláš a dodal: „První velké investice směřovaly do půdy a zemědělských strojů. Snažíme se o to, aby půda dostala to, co potřebuje, neboť nám vydělává peníze. Z nich pak můžeme platit vše ostatní včetně nákupu nové techniky. Dnes už jsme ve svém a bez dluhů.“
Produktivita práce je ve společnosti velice vysoká, za což obdržela i mnohá další ocenění.
V závěru setkání pak ještě Jaroslav Mikoláš předal obecnímu úřadu dva malé dárky, a to obrázek pole s mákem a sáček s mákem z Rakovnicka.