Rakovnická pobočka Českého červeného kříže stále zajišťuje odběr krve v Masarykově nemocnici a navíc se stala přestupní stanicí pro roušky, a tak i Lucie Kolářová pomáhá s jejich distribucí.

„Jednak se na nás obracejí lidé, zda nějaké roušky nemáme, ale také nás hodně zásobují, třeba ze Třtice mi přivezli hasiči komplet celou velikou várku roušek. Část jich šla lékařům do dejvického psychoterapeutického centra, část do místních ambulancí a některé i lidem, kteří je zrovna potřebovali,“ popisuje Lucie Kolářová.

Část distribuce roušek zajišťovali rakovničtí hasiči, kteří mají na starosti sběrný box na rakovnické radnici, část distribuoval přímo Červený kříž.

„Některé roušky jsem vyzvedávala od lidí i já. Někteří se obávali vyjít ven, měli z toho špatný pocit, byli nějakým způsobem indisponováni a chtěli je poslat do sběrného boxu, tak jsem je tam dopravila,“ přibližuje.

Ač má Lucie Kolářová určité obavy, důležitá je pro ní psychická pohoda.

„Snažím se udržovat psychicky i fyzicky co nejvíce v pohodě, snažím se být obezřetná, a pokud by to stejně přišlo, nedá se nic dělat. Budu se snažit dělat všechno proto, abych se s tím virem nesetkala, protože sama jsem astmatik a asi by mi neudělal moc dobře,“ uvědomuje si.

Doma ovšem zůstat nechce, naopak je ráda, že může být někde nápomocná.

„Vzhledem k tomu, že masáže a terapii zatím dělat nemůžu, těší mě, že mohu alespoň něco dělat a kdekoliv pomoci. A pomáhat v rámci červeného kříže je pro mě moc fajn,“ dodává s úsměvem.