Ředitelka školy Miroslava Pechová upozornila: „Pár měsíců to tady vypadalo jako na jednom velkém mraveništi, kde se hemžili řemeslníci."

Starosta obce Václav Kejla upozornil: „Bylo na ni třeba značných finančních prostředků a bez dotace z Fondu životního prostředí by si obec tak rozsáhlou rekonstrukci nemohla dovolit." Největší částku věnovala Evropská unie, a to 13 518 021 Kč, menší podíl Fond životního prostředí – 795 178 Kč a obec se svojí spoluúčastí 3 549 227 Kč. Celkové náklady jsou 17 862 426 Kč. „Zrušili jsme kotelnu na uhlí. Už dosluhovala a byli jsme na okrese snad poslední, kteří ještě tak významně znečišťovali ovzduší. Nyní máme nová tepelná čerpadla, která školu úžasně vytopí. Ve třídách i na chodbách. Je pravdou, že v zimních měsících při pondělku, a obzvláště když venku mrzlo, jsme tu měli dost chladno. Školník měl vždy co dělat, aby místnosti s vysokými stropy vytopil."

Následovala celková rekonstrukce školní kuchyně a jídelny. Vše je dnes takřka k nepoznání. „K tomuto kroku jsme byli nuceni sáhnout z důvodu špatného stavu vzduchotechniky, kuchyňského vybavení, vodního a kanalizačního rozvodu," upozornila Miroslava Pechová. Krajská hygienická stanice povolila provoz tohoto zařízení do konce roku 2012 a na základě stavebního povolení na rekonstrukci tohoto zařízení prodloužila provoz do konce září 2013. Tato rekonstrukce byla financována z obecních prostředků. Celkové náklady na rekonstrukci školní kuchyně a jídelny byly ve výši 6 866 010 Kč. „Chtěla bych vyzdvihnout každodenní práci a dohled starosty pana Václava Kejly. Skutečně sem chodil za řemeslníky každý den a vše kontroloval, aby se práce zbytečně nezpožďovaly," zdůraznila Miroslava Pechová.
Začalo se zde vařit koncem října: „Máme dva chody. Děti si objednávají obědy přes internet, což je pro ně nová atrakce. Vidí, kolik mají na účtu a co si mohou vybrat. Je to fajn a myslím, že se máme čím pochlubit," uvedla Miroslava Pechová a souhlasí s ní i vedoucí školní jídelny Kateřina Štysová: „Je to veliká změna, na kterou si už kuchařky rády zvykly a vaří se jim dobře."

Další akcí, na kterou Obec Lužná dostala dotaci z Fondu životního prostředí, bylo zateplení a změna zdroje tepla v místní mateřince. Tato akce byla spolufinancována z Evropské unie. Celkové náklady jsou 2 550 419 Kč. „Topí se tam uhlím, ale provoz je levnější. Je to kotel se zásobníkem na lepší výkon a s menší spotřebou. To vidíme na fakturách. Úspora určitě bude," konstatovala Miroslava Pechová.

Minulý týden ve čtvrtek se dokončil nový plot a vrata před budovou. Na jaře by se měl dělat nový chodník. „Už máme připraveny palety se zámkovou dlažbou a měl by se dělat i nový plot kolem areálu mateřské školy," dodala ještě Miroslava Pechová⋌