„Jedná se o zásadní rekonstrukci, po níž na žáky čeká v podstatě nová tělocvična i s novým vybavením. Ta stávající byla vybudovaná někdy na konci padesátých let, takže již neodpovídá soudobým požadavkům na moderní sport,“ vysvětluje ředitelka ZŠ a MŠ Lužná Jaroslava Pechová.

Stávající objekt tělocvičny svými rozměry tělocvičny nesplňuje požadavky základních rozměrů hracích ploch jednotlivých sportovních her a rovněž technický stav tělocvičny je v současné době již nevyhovující. Do prostoru tělocvičny totiž zatéká. Jejím rozšířením dojde k možnosti využití sportoviště pro všechny základní míčové hry jako je basketbal, volejbal, vybíjená, nohejbal, ale také futsal a tenis.

V přístavbě vznikne pouze plocha sportoviště neboť škola disponuje sociálním zázemím a místností na nářadí v objektu školy. Prostor pro další nářadí vznikne v úrovni tělocvičny pod tribunou, která bude umístěna nad sportovní plochou v úrovni druhého podlaží. Nová vzniknuvší obdélníková jednopodlažní přístavba bude mít rozměry 41 x 24,5 metru se spojovacím krčkem 3 x 10 metrů. Výška stropu tělocvičny bude činit sedm metrů, výška hřebene 10 metrů.

V současné době probíhá výběrové řízení, datum ukončení příjmu nabídek je stanoven na 3. srpen. Předpokládaná hodnota přestavby činí 21,7 milionu korun bez DPH.