Letošní rok se stavebním úpravám stanice věnovali luženští hasiči prakticky každý den. Na stanici byl odveden pořádný kus práce k vytvoření tohoto zázemí, včetně vybudování zázemí pro školení jednotky – školící místnost a místnost pro činnost mladých hasičů. Provedly se veškeré práce, aby byla dnešního dne otevřena strážnice na stanici Lužná. Tato činnost byla zdlouhavá, ale přinesla kladný výsledek. Za to patří dík všem členům jednotky, kteří se na přestavbě podíleli, našemu zřizovateli obci Lužná za poskytnuté finanční prostředky, občanům a firmám v obci, kteří vypomohli s materiálem pro tuto přestavbu.


Být hasičem rozhodně není jen čekat, až budou potřeba, ale na tyto případy se důsledně připravovat a vycvičit. bez ohledu na to, zda se jedná o dobrovolné nebo profesionální. Luženští hasiči provádí pravidelný výcvik svých družstev, údržbu techniky a ostatních technických prostředků a tankování PHM vždy v pátek a sobotu.


Svoji „profesionalitu“ a soulad s ostatními složkami pak pilují při nejrůznějších cvičeních. Ať je to procvičování vlastních zásahů při požárech, vyhledávání osob za snížené viditelnosti nebo v obtížných podmínkách a terénu, hašení za pomoci pěnotvorných prostředků v budovách a průmyslových objektech a na nezbytnou sebezáchranu hasiče v nebezpečí. “Další výcvik byl zaměřen na likvidace požárů ve vícepodlažních budovách, železnici a v jiných specifických prostorách např. v zemědělských prostorách a zařízeních se zaběhlým chovem zvířat,“ přiblížil výčet absolvovaných cvičení Zbyněk Pochman, velitel JSDH Lužná.


Luženští hasiči cvičili společně s profesionály z Rakovníka likvidaci požáru v železničním depu Rakovník, nebo absolvovali třeba prověřovací cvičení na plnění bambi-vaku v součinnosti s leteckou hasičskou službou letky Policie České republiky.


V druhé polovině roku 2008 jednotka zaměřila svůj výcvik na vyprošťování osob po dopravních nehodách za použití vyprošťovacího hydraulického agregátu a mechanických páčidel. Tento výcvik prováděla jak samostatně, tak několikrát v součinnosti s HZS Středočeského kraje s Požární stanicí Rakovník


„Prvotní pro jednotku je vždy záchrana osob a této stránce byla věnována největší pozornost a nejvíce času při výcviku,“ upozornil velitel hasičů.
V Lužné ale nepodcenili ani výcvik likvidace úniku ropných provozních kapalin na pevném povrchu i z vodní hladiny. Mezi významné cvičení patřilo i společné cvičení 23 jednotek PO a vytvoření dopravního vedení vody v délce čtyř kilometrů.


Samostatnou kapitolou jsou pak ostré akce a zásahy, kterých je na sedmdesát ročně.


U obecních hasičů Lužná hra na hasiče skončila, jsou zde dané povinnosti a úkoly, které jsou závislé na funkci každého jednotlivce a jeho spolehlivosti, zručnosti s využitím poznatků z výcviků. To je republiková realita hasičů v dnešní době, které se všechny jednotky SDH musí přizpůsobit, pokud chtějí kvalitně působit na poli požární ochrany a zachraňovat životy a zdraví osobám v nebezpečí či v samotném ohrožení života