Žáci z místní školy zazpívali v úvodu píseň „Okolo parku cestička”, složenou k této příležitosti na motivy známé písně „Okolo Frýdku cestička”. Přidali i několik básní.

Vrcholem slavnosti a vlastně i praktickým zahájením prací bylo společné zasazení okrasné jabloně.
Po starostovi Václavu Kejlovi, zástupcích Středočeského kraje a projektantovi se lopaty také ujaly přítomné děti. Práce jim šla pěkně od ruky.

Historie parku
V dřívějších dobách byla na místě parku neudržovaná náves. Pouze před kostelem byl hřbitov, využívaný místními do poloviny 19. století. V roce 1841 byl založen nový hřbitov za obcí a stávající se zrušil. V druhé polovině 19. století se zde vysázelo několik lip, a to se považuje za založení parku. Po první světové válce se osázely tři malé parčíky ohraničené živými ploty.

Koncem třicátých let vznikl malý park před obecním úřadem. První velké úpravy se uskutečnily na konci padesátých let.
Park před obecním úřadem byl osázen květinami. Prostor mez kostelem a Příčí dostal travnatý povrch, cestičky a záhony s růžemi.
V první polovině šedesátých let občané postavili pomník obětem první světové války a vznikla kašna s vodotryskem.

Do poloviny sedmdesátých let se zatravnila zbývající část návsi. V roce 1968 bylo vysázeno po celé vesnici i v parku padesát lip. Od té doby se park nijak zvlášť neupravoval.