Ředitelka školy Miroslava Pechová upozornila: „První dárek už škola dostala. Máme za sebou celkovou rekonstrukci školní kuchyně, výměnu topného systému spojenou s výměnou oken v celé škole, zateplení přístavby a částečně i staré školní budovy. Budova školy má i novou fasádu."
Z historie školy

Významným mezníkem v dějinách školy byl rok 1913/1914. 13. srpna 1913 byl položen základní kámen k nové školní budově. Kámen byl zazděn uprostřed levé strany předního schodiště nad prvními schody asi ve výši 50 centimetrů. Dutina byla vyplněna plechovým pouzdrem, které obsahovalo dva svitky pergamenu, na kterých byly vypsány paměti obce, školy a kostela. Současně byly do pouzdra uloženy dobové časopisy a mince. „V roce 1964 byla schránka poprvé otevřena. A my jsme ji nedávno, zhruba po padesáti letech, otevřeli podruhé. Byly tam mince, bankovky, dokumenty a fotografie popisující život v obci a škole, měsíčník Luženský hlasatel z let 1964 a 1965. Jednoduše – řada zajímavých věcí. Například popis toho, jak naši předkové šetřili na školu už deset let před zahájením stavby. Peníze na novou budovu školy vybírali i formou sbírky mezi sebou. Peníze shromažďovali od roku 1904 až do roku 1914, kdy se podařilo školu postavit, " konstatovala ředitelka školy Miroslava Pechová.

Ke kolaudaci nové školní budovy došlo 17. září 1914. K dalším výrazným změnám ve vzhledu školní budovy došlo koncem padesátých let přístavbou tělocvičny, jedné učebny, sklepa a kabinetu. V první polovině šedesátých let přibyla další stavba v areálu školy – polytechnická dílna, dokončena byla učebna fyziky a chemie. V roce 1965 byly položeny základy k vybudování skleníku s příslušenstvím.
Ve školním roce 1966/67 se z budovy „odstěhovala" mateřská škola do vlastní budovy. Uvolněná místnost slouží dodnes jako další učebna pro potřeby školy.

„K významné úpravě v areálu školy došlo v osmdesátých letech, kdy ke stávající budově byla postavena přístavba. V ní je umístěna moderně vybavená školní jídelna s kuchyní, šatny, v patře pak školní družina, pracovna cizích jazyků a výtvarné a hudební výchovy ," doplnila ředitelka školy Miroslava Pechová.
Mezi dalšími dárky, které by luženská škola měla dostat, bude sborník mapující její historii. „Na jeho vydání spolupracujeme se Státním oblastním archivem v Rakovníku. Ten nám ostatně pomáhá i s odborným zrestaurováním dokumentů, které byly uloženy ve vyjmutém plechovém pouzdře. To bylo navlhlé. Snad se staré materiály podaří naskenovat, zrestaurovat a zase uložit.

Během oslav přidáme do pouzdra nové, aktuální materiály popisující současné dění ve škole i v obci a schránku opět uzavřeme a uložíme na dalších padesát let," uvedla ředitelka Miroslava Pechová.  Na oslavy pozvou bývalé pedagogy a žáky. Chystají i Den otevřených dveří pro všechny zájemce a kulturní vystoupení žáků. "V září tohoto roku bude škole sto let. Věřím, společně s ostatními, že si budeme moci při oslavách říci, že je za námi kus užitečné a potřebné práce, byť byly vynaloženy nemalé finanční prostředky. Snad to budoucí generace ocení," dodala ještě k tématu Miroslava Pechová.