V obci je sice restaurace Lebeda, která se nachází v části Lužná II, otevřena je ale jen na jednorázové akce. Pivo je možné dát si také na fotbalovém hřišti, kde je menší posezení. Ale klasická hospoda v obci, kde žijí zhruba dva tisíce obyvatel, schází. A to je problém.

„Bývala tu hospoda u Rumricha, kterou po uzavření obec koupila. Zvažovali jsme, že bychom z ní udělali kulturní dům, ale bylo by to finančně velmi náročné. Další možností by byla rekonstrukce Osvětové besedy, která není v nejlepším stavu. Podle mě by ale bylo nejlepší předělat cukrárnu, nejen na hospodu, je tu projekt na rozšíření stávající budovy, kde by vznikla i přístavba se sálem,“ vrací se starostka k nápadu předchozích zastupitelů.

„Na kulturní centra bývají vypsány dotace, takže bychom to nemuseli financovat sami, ale musela by se na tom shodnout většina zastupitelů,“ připomíná. Kde tedy nakonec hospoda vznikne, zatím není jasné.

Jisté už je, že se v lednu začne pracovat na vybudování nové autobusové zastávky, chodníku a veřejného osvětlení u Lužné II, podél Lišanské ulice.

„Tento úsek není příliš bezpečný, od zastávky, která je umístěna u křižovatky, chodí lidé po trávníku. Mělo se začít stavět už letos v lednu, ale kvůli připomínkám jednoho občana se musely námitky zapracovat do projektu. Pak ovšem stejný občan podal další námitky a projekt se musel opět měnit. Mělo by se tedy začít v lednu příštího roku,“ potvrzuje starostka.

Pěšinka mezi dvěma částmi obce je příliš úzká

Nedaleko už se začalo pracovat na rekonstrukci pěšinky, která spojuje luženské části I a II. Současná panelka je velmi úzká, na šířku měří pouze 80 centimetrů, a tak nebylo snadné sehnat zhotovitele stavby.

„Oslovili jsme několik firem, ovšem řada z nich má širší techniku a nedostaly by se tam s ní. ČEZ požadoval překládku vedení, nakonec jsme se s nimi ale domluvili, že uděláme jen opravu povrchu a nebudeme s panely hýbat. Necháme jen položit asfalt, aby to bylo schůdné a sjízdné,“ vysvětluje Hůlová.

Stavba za 467 tisíc korun měla být provedena během zimních měsíců. Po zahájení prací však firma začala měnit podmínky smlouvy, a tak zastupitelé rozhodli o odstoupení od smlouvy se zhotovitelem. „Věřím, že z nově oslovených firem se nám povede vybrat takovou, která pěšinku opraví,“ doufá Hůlová.

V Lužné II se letos vybudovala také dvě nová hnízda na kontejnery. Dříve v této části fungovala také školka, dnes už ale budovy slouží k jiným účelům. A uvažuje se o jejich rekonstrukci.

„Jedna z budov se využívá na různé aktivity, slouží i pro jednání zastupitelstva, druhý objekt je ve špatném stavu, není tam zavedena voda ani topení, jsou tam jen kamna. Pokud by tam měla být opět školka, muselo by se jídlo dovážet, neboť tam není kuchyňka. Stávající školka se třemi třídami kapacitně stačí, ale s ředitelem školky a školy Michalem Bokem jsme probírali i možnost budovu zrekonstruovat a zřídit tam dětskou skupinu. Rodin s dětmi v Lužné II přibývá, tak by měla určitě uplatnění,“ míní starostka.

Nový povrch dostane i Panina zahrádka

V hlavní části obce, v areálu fotbalové Sparty, bylo na začátku podzimu vybudováno nové workoutové hřiště za více než 400 tisíc korun. Další peníze se budou investovat do opravy ulic. S novým povrchem se počítá i v Panině zahrádce. Ulice je ale velmi úzká, a pokud by měla být rekonstrukce provedena podle navrhovaných projektů s rozšířením silnice a vybudováním výhybných míst, byla by nezbytná překládka vedení za miliony korun. „Kvůli tomu by se stala nejdražší ulicí v obci, opravíme tedy jen stávající povrch,“ vysvětluje starostka.

Hotov by měl být rovněž projekt na rekonstrukci ulic Školská a Za Školou, kde se nachází panelová cesta. „Ve špatném stavu je tam i kanalizace, vybuduje se proto nová, udělá se nová silnice, chodníky a veřejné osvětlení,“ říká Hůlová o nutných opravách v části obce, kde se hodně staví.

Lužná investuje i do energetických úspor, plánuje pořízení fotovoltaických elektráren. „Jednu plánujeme na budově hasičské zbrojnice, kde bychom udělali i tepelné čerpadlo, a stejným způsobem budeme postupovat i co se týče budovy obecního úřadu. Ještě jsme uvažovali o škole a školce, ale vzhledem ke specifickým podmínkám z toho nakonec sešlo,“ dodává starostka s tím, že obec čeká na vypsání dotačních titulů.

Dlouhodobějšími cíli Lužné pak jsou revitalizace části parku a výstavba domova pro seniory.