Svatá Barbora byla od pradávna patronkou obce a pečlivou ochránkyní jejího lidu. Proto byla v minulosti slavena luženská pouť v zimním čase. Až v první polovině dvacátého století začala být vytlačována poutí Majdalénskou, aby ve třicátých letech úplně zanikla. Letos se ale Luženští rozhodli tradici své Svatobarborské pouti obnovit a vrátit tak sobě i svým bližním tradici. V dnešní době není žádných svátků dost, a tak se zrodila myšlenka slavit obě pouti. Na té Svatobarborské pak symbolicky rozsvítit vánoční stromeček – vždyť začíná Advent.

Pouťové veselí začne v sobotu 1. prosince, kdy se od 8 do 14 hodin pochlubí v areálu ČSCH svými chovy právě luženští chovatelé. Večer pak bude od 20 hodin v sále Osvětové besedy patřit taneční zábavě, kdy k tanci i poslechu zahraje kapela S–Band. V neděli pak zavítají Luženští do kostela sv. Barbory na poutní bohoslužbu, po které bude následovat od 16 hodin Adventní jarmark v průjezdu Osvětové besedy. A konečně v 17.30 hodin přijde ono rozsvícení vánočního stromku za doprovodu písniček a koled dětí z luženské základní školy.
Zváni jsou samozřejmě i přespolní.