Občané rakovnického sídliště „Bendovka“ se stále bojí, že v této hustě osídlené lokalitě vyroste nový panelový dům, který podle nich jen zhorší podmínky v dopravě a parkování. Především mají ale strach o svůj dům, ve kterém bydlí. Ten je totiž postaven na nestabilním povrchu a jakýkoliv zásah do svahu před ním by mohl vést k jeho zkáze.

„Máme strach především o náš dům. Ten je postaven na zavážce a bojíme se o jeho statiku,“ upozornil P. Strouhal ze zmíněného domu. Jenže jeho argument vyvrací projektant stavby Ivan Macourek, který má odlišný názor: „Výstavbou domu dojde ke zpevnění této části a pravděpodobnost sesuvu je takřka nemožná.“

Změněno usnesení

Celou věc ohledně výstavby nového vícegeneračního domu projednávalo znovu zastupitelstvo. Vedení města se nakonec shodlo, že vypustí slovo „neprodleně“ z usnesení a to především z toho důvodu, aby město získalo lepší postavení v této kauze. Slovo neprodleně by totiž mohlo hrát v konečném zúčtování podstatnou roli. Město by bylo totiž nuceno směnit pozemky, které jsou movitější, než ten v lokalitě sídliště, kde by měl vyrůst nový dům.

„Stavební úřad nyní vede jednání a nevíme, jak dopadne. Vyčkejme, vyjednávejme, ale k ničemu se neunáhlujme,“ sdělil zastupitel Michal Volf. S ním souhlasilo vesměs celé zastupitelstvo a nový návrh odsouhlasilo. Přesto mají místní usedlíci strach. „Budeme čekat? A co se bude dít poté, až nám ten náš panelák spadne? Co potom budeme moci dělat?,“ vystoupila v diskuzi za obyvatele dotčeného domu pí Koutecká. „Uděláme vše pro to, aby zde dům nevznikl,“ ihned odvětil starosta města Zdeněk Nejdl.

Jak jsme vás již informovali, ani druhé stavební řízení nepokračovalo, a to z důvodu nedodržení zákonných podmínek od investora. Další by se mělo uskutečnit podle tajemnice úřadu Elišky Holkové v horizontu pěti týdnů.