Za pořadatele popsala místostarostka obce Milada Grillová: „Dost velký úspěch z loňského roku nás přesvědčil o tom, abychom do toho šli znovu. A tak by tu dnes mělo stát osmnáct prodejních stánků se zbožím našich regionálních výrobců." Návštěvníci jarmarku si kromě toho užili také dobrého občerstvení. Čekala je také kulturní vystoupení.

Pěkné hudební pásmo si připravila místní kapela Trihobiti. Její umělecká vedoucí Jana Steidl-Kindernayová upozornila: „Naším speciálním hostem dnes bude Dan Mikušík. Zahraje na basovou kytaru." Vlastní jarmareční písničku zahrál svátečně naladěnému publiku Pavel Pobuda. Vedoucí Sokola Broumy Jana Čermochová přivezla do Skryjí bezmála dvacítku tanečnic: „Cvičíme nejen zdravotní tělovýchovu, ale před šesti lety jsme se rozhodli secvičit i nějaká taneční vystoupení 
a k dnešnímu dni jich máme už šest. Tady dnes předvedeme dvě."

A protože jsme byli na jarmarku, tak jedním z nich byl taneček na staropražské jarmareční písně. Starosta Josef Jedlička konstatoval: „Je příjemné vidět, že vesnice zase ožila."

Dodejme, že na jarmarku byl k vidění i jeden zcela výjimečný stánek s výrobky Obecně prospěšné společnosti Klubíčko Beroun. Asistentka z Klubíčka Marie Veselá uvedla: „Výtěžek z dnešního prodeje a sbírky jde na pomoc dětem." S prodejem Marušce pomáhala Andrea Součková: „Je to moje kamarádka, takže ráda pomohu," vysvětlila svoji přítomnost za pultem Andrea.