Poprvé se v písemných pramenech objevuje na konci 16. století a za svoji existenci několikrát změnila svoje jméno. Například v 19. století se obec jmenovala Malinov.

Architektonickou dominantou obce je na návsi stojící pomník padlým za 1. světové války, který byl postaven v roce. 1922.

Zajímavostí je také staré hasičské skladiště se zvoničkou v centru obce, která se dochovalo z přelomu 19. a 20. století až do současnosti.

V části Lužná II u nově vznikající zástavby vznikne nový park.
Desítky stromů a keřů, luční trávník. V nové zástavbě v Lužné vznikne park

V polovině šedesátých let byla postavena pýcha této obce - kulturní dům a jaká to byla sláva. Dne 1. května 1965 se na počest otevření kulturního domu konala velká estráda pražských umělců. V následující dekádě byla provedena přístavba a od té doby se v kulturním domě koná tradiční hasičský ples. Na něj například v polovině 80. let zavítali i takoví umělci, jako Vlastimil Harapes či Hana Zagorová.

Na počátku 80. let Malinovští postavili hasičskou zbrojnici, která slouží místním hasičům, na které může být obec náležitě hrdá, dodnes.

Interiér rakovnického kostela sv. Bartoloměje nabízí množství cenných památek, které si zaslouží svoji péči. V plánu je nyní dokončení obnovy pískovcové dlažby, ale také restaurování dveří do sakristie či nové osvětlení kostela.
V kostele sv. Bartoloměje se vedle výměny dlažby plánuje obnova mobiliáře