Při výběru té správné lokality pro tak napínavou bojovou hru padl nápad na okolí Kounovských řad.

Za pozorovatele popsal Milan Nehasil: „Nejdříve děti musely najít indicie, které je navedly na místo, kde se poklad nalézá. A nebylo to jednoduché."
„Bojovka" se totiž nesla ve stylu známé televizní reality show Pevnost Boyard. „Takže indicie byla třeba „voda", „kámen", „hloubka". Samozřejmě šlo o kamennou studnu. Jelikož ale organizátoři nechtěli riskovat nějaké zranění dětí, poklad se nacházel nedaleko studny," popsal Milan Nehasil.

V pokladu se nacházely sladkosti, hračky a upomínkové předměty, které si děti na závěr akce rozdaly. „Jelikož cesta za pokladem vedla do příkrého kopce, musely děti po nalezení pokladu načerpat ztracenou sílu. To zajistilo opékání vuřtů na ohni," doplnil Milan Nehasil. V tu chvíli se ale spustil prudký déšť, který ale, jak se ukázalo, nikomu nevadil.

„Akce byla dětmi velmi kladně hodnocena. Práce s nejmenšími hasiči je v Nesuchyni na velmi dobré úrovni a ti, kdo se o nejmenší hasiče starají, neváhají do akcí pro děti vložit i svoje finanční prostředky," upozornil Milan Nehasil. Tedy i toto hledání pokladu bylo kompletně a výhradně financováno z prostředků těch, kteří se starají o nejmenší hasiče, a to jsou Michal Soukup, Martin Krejčí, Luboš Nobilis, David Bureš a další příznivci sboru dobrovolných hasičů.
„Určitě si zaslouží poděkování za práci s dětmi," zdůraznil ještě k tématu Milan Nehasil.