Problematika domácího násilí a s ním spojených záležitostí vás zaujala.
Říká se, že v naprosté většině případů je první projev násilí jen začátek? Platí to opravdu vždy a ve všech případech?
Většina násilných osob opravdu slibuje, že se jednalo o mimořádnou reakci, většina obětí má tendenci slibům a omluvám uvěřit, proto je domácí násilí tak nebezpečné, rozšířené a skryté před zraky veřejnosti. Nicméně se samozřejmě může u někoho jednat opravdu i o jednorázový incident.


Moje maminka, které je šedesát let, si domů přivedla o deset let mladšího přítele, který ji jen využívá. Nedává na společnou domácnost žádné peníze, opíjí se a mám podezření, že ji i občas uhodí. Ona ho však má ráda a nechá si vše líbit. Co dělat?
Situaci musí řešit maminka sama, vy jí můžete maximálně “navést“ na to, že by měla svoji situaci řešit, neboť ji vidíte objektivně. Můžete jí předat kontakt na nás k anonymní telefonní konzultaci.


Jak časté jsou případy týrání rodičů svými dětmi?
Tento problém se také vyskytuje, nicméně je velmi citlivý, a proto asi ne tak často hlášený, za statisticky zpracované období 1.- 9. 2007 se jednalo o cca 21% týraných osob nad 50 let v rámci vykázání ve Středočeském kraji.


Dá se za domácí psychické násilí považovat, když manžel své manželce mnoho let tvrdí, že je neschopná, že to či ono dělá špatně, a podobně?
Ano, už toto je považováno za dlouhodobé psychické násilí a ponižování na lidské důstojnosti. Aby bylo označeno jako domácí násilí, je nutné naplnit i ostatní znaky DN, doporučuji situaci probrat např. s psychologem v Poradnách pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, kontaktovat nás apod.


Můj vnuk si mi neustále chodí stěžovat na rodiče a mámí ze mne peníze. Nevím, za co je utrácí. Když mu je odmítnu dát, tak vyhrožuje, že už za mnou nikdy nepřijde. Mám ho ráda a nerada bych přišla o jeho náklonnost. Nevím, jestli sem mé problémy patří, ale nějakou radu od nezávislého člověka bych potřebovala…
Tady by se dalo mluvit o psychickém týrání vaším vnukem, nicméně by byla možná dobrá konzultace s psychologem, v rámci Rodinné poradny v blízkosti vašeho bydliště. Tato služba je samozřejmě bezplatná, můžete nás kontaktovat a pomůžeme vám dohodnout schůzku.


Můj přítel na mne neúměrně žárlí, sleduje mě kam chodím, vyhrožuje, že si něco udělá, leze mi do mobilu, nechce mě pouštět na návštěvy k rodičům, k přátelům…
Už toto lze považovat za psychické týrání, násilí na vaší osobě, záleží na dalších okolnostech. Můžete se obrátit na naše IC (např. 605 765 883) a probrat konkrétněji vaši situaci, možnosti řešení, další pomoc.


Kolika obětem domácího násilí v kraji jste již pomohli(a)?
V evidenci IC Rakovník je od začátku roku ke včerejšímu datu 279 evidovaných a nějakým způsobem řešených případů. Některé jsou dlouhodobé, některé pouze jednorázové.


Jak často jsou obětmi domácího násílí muži?
Poslední dobou se už i muži přestávají asi stydět, a informují o své situaci. Často se jedná o mezigenerační problémy (např. dědeček), ale objevují se i případy, kdy je ohrožený muž svojí partnerkou.


S jakými organizacemi spolupracujete?
IC spolupracuje v rámci zákonného ukotvení s justicí a Policií ČR - jako tři základní pilíře zákona, a dále s organizacemi v rámci návazné spolupráce - např. OSPODy, rodinné poradny, psychologická centra, CKI, MěÚ, SZ, lékaři, obecní policie, azylové domy, neziskové organizace apod.


Pro pořádek jen připomínáme kontakty na centrum 605 765 883, nebo ic.stredocesky@seznam.cz, www.ic-rakovnik.cz.