Slavnostní akt pořádá Spolek Exulant ve spolupráci s obcí a FS ČCE Podbořany a na příchozí čeká bohatý doprovodný program. Po zaznění státní hymny v podání Petry Meisl s hudebním doprovodem pronese úvodní slovo předseda spolku Exulant Jan Bistranin. Akce se zúčastní řada významných hostů světského i duchovního života. Poté bude následovat slavnostní odhalení desky a po něm se konají ekumenické bohoslužby.

Se svou ženou zachránili desítky lidských životů

Evangelický farář a rodák z polského Zelova Jan Jelínek, který by o den později oslavil 107. narozeniny, zachránil během 2. světové války několik desítek lidských životů různých národností, ať už Poláků, Židů či Ukrajinců. Od roku 1942 pomáhal lidem i se svojí manželkou Annou, kterou si tehdy vzal. O dva roky později vstoupili manželé Jelínkovi do armády jako zdravotníci, aby se i oni podíleli na osvobození vlasti. Po válce se manželé usadili v Oráčově a i zde pomáhali lidem. Jan působil jako duchovní ve Valeči a Podbořanech a pomocí falešných rodných listů umožnil se svou ženou zůstat ruským emigrantům, kterým by jinak hrozily sovětské gulagy. V padesátých letech však upadl v nemilost komunistickému režimu a v roce 1958 byl odsouzen na dva roky.

Funkci kazatele vykonával do 93 let

Kazatelskou činnost mohl opět vykonávat až po roce 1989, což vzal s velkým povděkem a funkci vykonával v Podbořanech až do svých 93 let. Zemřel 3. prosince 2009 v 97 letech, deset měsíců po své milované ženě. Za své činy si vysloužil několik českých, polských i ruských vyznamenání. V polské Varšavě mu byl vysazen i památný strom.