Dceřiná firma Masarykovy nemocnice postaví nad jejím areálem byty pro lékaře i pro veřejnost a dvouproudová komunikace, která povede právě od místa bytových domů by dopravní situaci velmi ulehčila. A to nejen budoucím obyvatelům domů, ale i těm stávajícím, kteří bydlí v rodinných domcích v přilehlých ulicích. Nemocnice má již zpracovaný projekt, část od ulice Dukelských hrdinů k heliportu by opravilo a rozšířilo město, zbylou část právě dceřiná společnost nemocnice. Smluvní podmínkou ovšem je, že komunikace zde musí vyrůst do pěti let.

Někteří zastupitelé se proto obávají, zda do té doby město sežene dostatečné množství financí. Jak ale ujistil starosta Luděk Štíbr, jedná se o jeden z důležitých úkolů rakovnické radnice. „Jedná se o společný zájem nemocnice i města a pět let je, myslím si, dostatečná lhůta. Na prosincovém zastupitelstvu tuto akci předložíme do zásobníku investic a chci, abychom tuto silnici řešili již v příštím roce. Nyní je naprosto nevyhovující pro obousměrný provoz a rozšířením by se občanům dané lokality hodně ulehčilo,“ řekl rakovnický starosta.

V případě, že by se městu nepodařilo z jakéhokoliv důvodu investici do pěti let uskutečnit, pozemek by byl bez sankcí navrácen zpět nemocnici.