Ta je spolu s MŠ Kocourek největší školku ve městě. Nyní má tři třídy s kapacitou 75 dětí, přičemž má povolenou výjimku na 84 dětí a brzy dojde k jejímu dalšímu rozšíření. „V zákoně je, že mají být přijímané děti od tří let, ale my to máme udělané tak, že přijímáme i mladší. Některé jsou narozeny v listopadu, navíc populace stále roste, a to nejen u nás, ale i v Rynholci či v Rudě, kde je školský obvod pro Nového Strašecí. Proto chystáme v nejbližší době přístavbu školky u Lesíka,“ nastiňuje starosta Nového Strašecí Karel Filip s tím, že město už má na přístavbu vypracovanou studii.

Deník na návštěvě.Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

Do čtyř mateřských škol v Novém Strašecí nyní chodí 216 dětí a kapacita již nedostačuje. V budoucích letech se také uvažuje o zřízení nové mateřské školy.

Prostoru na rozdávání nemá ani největší základní škola Rakovnicka – novostrašecká ZŠ Komenského. Nyní školu navštěvuje 833 žáků, nejvyšší povolený počet žáků je 850. „Máme trochu problém s demografickým vývojem. Bavil jsem se o tom s ředitelem školy Petrem Chocholou, že za rok přibylo 34 dětí, což je jedna třída. Škola by také potřebovala rozšířit, zřejmě směrem nahoru, kde je půda a mohly by zde vzniknout nové učebny, ale to je hudba budoucnosti,“ dodává Filip.