"Školka byla takto přizpůsobena z finančních důvodů, abychom dostali finanční prostředky na třetího pedagoga, kterého potřebujeme pro naše venkovní učení. Ve smíšené třídě jsme pracovali osm let let a třetího pedagoga nám doplácel nejprve kraj a pak obec Kroučová. V současné době již není možné takto třetího pedagoga doplácet. Rozdělením třídy jsme docílili uspokojivého výsledku. Máme sice finance na třetího pedagoga, ale nemáme prostory," popsala situaci ředitelka školky Radmila Bohatá.

Aby byly třídy fakticky odděleny, musí i odděleně pracovat. Hygiena povolila rozdělení tříd, ale připočítala k prostorům školy i přístřešek, který je vhodný pro jarní a letní učení, ale ne pro podzim a zimu. Děti mohou být dvě hodiny venku, ale ne čtyři, když je velký mráz, déšť nebo pokud sněží.

"Aby bylo naše učení efektivní, chtěli bychom vybudovat z přístřešku venkovní učebnu. Venkovní učebna je naším cílem už dlouhá léta, ale bohužel na ni nedosáhneme finančně. V tu chvíli přišli s nápadem naši rodiče a přátelé, že by nás chtěli podpořit. Nechala jsem si to projít hlavou a pak ve spolupráci s Českou Spořitelnou jsme založili transparentní účet," prozradila ředitelka.

Lidé mohou přispívat na transparentní účet č. 30015-4153235319/0800. Zájemci mohou přispět na venkovní učebnu a nahlédnout, jak se s penězi bude nakládánona https://www.csas.cz/cs/transparentni-ucty.

Školka je více zaměřena na enviromentální výchovu, výchovu k praktickým činnostem, pobyt venku.