Pravidelně každé dva měsíce běží ve školce nějaký projekt, když každý týden je nové téma. „Záleží, jaké je zrovna roční období. Dodržujeme plno tradic, například jsme byli při zamykání lesa na Křivoklátě, děláme předvánoční akce, chodíme na Tříkrálovou koledu. Nedávno jsme vynášeli smrtku, kterou si děti samy vyrobily, do řeky Berounky. Děláme tvořivé odpoledne pro rodiče,“ vyjmenovává pravidelné aktivity učitelka žluté třídy Bohdana Fuxová.

Školka, která se nachází v blízkosti křivoklátských lesů, se také zapojuje do řady ekologických aktivit. „V rámci Dne Země s rodiči uklízíme zahradu. Nedávno nám pokáceli stromy, takže bude sázet nové stromečky na zahradě. Pořádáme hodně výlety po Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a náš vztah k ekologii je opravdu silný,“ říká Bohdana Fuxová.

Mateřská škola v Roztokách spolupracuje také s okolními školkami - křivoklátskou či v Městečku. „Společnou každoroční soutěží je například Slavíček. Občas máme společné divadlo, nebo se děti vzájemně navštěvují,“ přibližuje Bohdana Fuxová. Učitelka starších dětí Aneta Masarovičová učí prvním rokem angličtinu. „Je to taková příprava na základní školu a myslím si, že to děti baví. Děláme také třeba program pro Leontýn,“ doplňuje Aneta Masarovičová. 

Už zítra v tištěném vydání Rakovnického deníku představíme MŠ Průběžná