HLASUJTE: Jste pro zachování názvu mateřské školy?

Jelikož změna názvu mateřské školy v Rakovníku by s sebou přinesla také nemalé finanční náklady, vyjádřila se rakovnická radnice k dopisu, ve kterém křesťanské sdružení požaduje změnu, jak vznikl název mateřské školky a také název městské lokality s tím, že se jedná o zavedený název mateřské školy, který dle názoru rakovnické radnice zákonu neodporuje.

Jak zareagovalo křesťanské sdružení, nám sdělil tiskový mluvčí rakovnické radnice Jan Polák: „Dne 11. 12. 2009 obdržel odbor odpověď, ze které vyplývá, že Křesťanské sdružení YMCA na svém požadavku o ukončení používání jména YMCA v názvu MŠ trvá, používání názvu YMCA považuje za protiprávní a je odhodláno postupovat v nápravě cestou práva.“

Jelikož zřizovatelem mateřské školy YMCA je Město Rakovník, budou o změně názvu hlasovat zastupitelé města. Rakovnická radnice již celou věc projednala s vedením školy. „Městský úřad Rakovník vše projednal s ředitelkou paní Vágnerovou a s ohledem na náklady případného soudního řízení (v případě, že by zřizovatel na názvu mateřské školy trval), navrhuje změnit název školy na Mateřská škola Klicperova Rakovník,“ informoval mluvčí Jan Polák. Slovo YMCA tak zřejmě zmizí z názvu mateřské školy po šestnácti letech, kdy 29. listopadu 1992 byla školka zřízena jako příspěvková organizace.

Co je to YMCA

YMCA je zkratkou názvu Young Men’s Christian Association, mezinárodního sdružení pro křesťanskou výchovu mladých lidí, které bylo založeno v roce 1844 v Anglii. V roce 1921 se toto sdružení rozšířilo do Čech. Dne 10. 3. 1921 byla založena jeho pobočka také v Rakovníku. Sdružení YMCA se zaměřovalo především na pořádání kulturních, sportovních, ale i vzdělávacích akcí. Hrálo např. loutkové divadlo, pořádalo výměnné tábory apod. Mimo jiné se také zabývalo sociální problematikou. V roce 1926 si toto sdružení postavilo známou klubovnu (dnes již zbourána) a slavnostně otevřelo hřiště, které bylo vybudované u Šmídova mlýna (dnes Nábytek Zoubkovi). Nepochybně díky rozmachu uvedeného sdružení se pro tamní část města, kde se klubovna a hřiště nacházely, ujalo neoficiální označení YMCA, které Rakovničané dodnes používají. Pomístní název YMCA se tedy pro danou lokalitu dodnes používá, i když rakovnická pobočka neexistuje. Jan Polák