Maturity se letos řídí podle stejných pravidel jako v loňském roce. Nejprve studenti vykonali společnou část maturitních zkoušek, při kterých psali didaktické testy z matematiky nebo cizího jazyka a z češtiny. K tomu ještě psali písemné práce.

Ve státní části si studenti nejvíce volili maturitu z angličtiny, jeden z němčiny. Maturantů z matematiky bylo podstatně méně, ale přesto dva žáci plnili obtížnější verzi zkoušky, protože ji některé vysoké školy požadovaly.

V profilové části si studenti vybírali široké spektrum předmětů podle dalšího zaměření studia. Skupina zhruba deseti až patnácti žáků chce pokračovat studiem chemie a biologie, takže jejich volba byla jasná. Asi dvacet studentů volilo humanitní předměty, například základy společenských věd. Poměrně dost studentů maturovalo ze zeměpisu. Další volba byla už roztříštěná.

„Matematika byla podle studentů relativně těžká, ale podle posouzení kolegů to bylo přiměřené. S didaktickým testem z češtiny stejně jako s písemnými pracemi neměli studenti žádný výrazný problém," uváděl ředitel Gymnázia Jana Amose Komenského Nové Strašecí Richard Spiegl.

Při písemných pracích si z češtiny vybírali z deseti témat. Na zpracování měli podle ředitele spoustu času. Písemné práce z cizího jazyka opravuje ministerstvo školství prostřednictvím Cermat. Písemky z češtiny opravují vyučující ve škole.

Protože prezident republiky Miloš Zeman nepodepsal novelu školského zákona, tak všechny úpravy stejně jako povinné zkoušky z matematiky zatím nejsou schváleny.
„Pokud se tak stane, změny se netýkají žáků, kteří nastoupí v září. Strach nyní asi panuje v osmých třídách. Těch už by se změna měla týkat," mínil ředitel Spiegl. Na novostrašeckém gymnáziu končí letos čtyřicet šest studentů, z toho čtyřicet tři tento týden maturuje. Zbylí tři buď nebyli připuštěni k maturitě, nebo přestoupili těsně před ukončením studia na jinou školu.

Stejný počet v září na gymnázium nastoupí. Tito budoucí žáci už dělali přijímací zkoušky. „Skládali je už druhým rokem. Vše proběhlo bez problémů stejně jako maturity. Obavy byly úplně liché. Jsem rád, že přijímačky budou na všech školách, protože letos část žáků raději než k nám nastoupila do Prahy, kde se přijímačky zatím nedělají," zkonstatoval ředitel Richard Spiegl.

Od příštího roku by měly být povinné pro všechny střední školy přijímací testy z matematiky a češtiny. Při tom se stanoví takzvané skóre (body) každého uchazeče. Pokud žák neuspěje, neměl by být přijat.
Nyní ale kritéria přijetí stanovují ředitelé, takže mohou použít vlastní test, třeba studijních předpokladů, průměr ze základní školy nebo z matematiky či češtiny.