Všech třicet dva dívek a chlapců se nejprve rodičům, spolužákům a přátelům představilo v komponovaném předtančení, a poté je ozdobily tradiční šerpy. Následoval společný přípitek s třídní profesorkou Lenkou Šamšovou a ředitelem školy Miloslavem Blechou. Když se pak snesl na jejich hlavy déšť mincí, dostaly se ke slovu i košťata a jako přepravní prostředek pro zlato-stříbrný náklad i známé dětské boby. Odměnou všem bylo půlnoční překvapení, kterého se zúčastnili Santové, skřítci a další pomocníci. Po půlnoci už ples pokračoval volnou zábavou.