RAKOVNÍK - Výroky opozičního lídra Marcela Chládka z poslední tiskové konference rakovnické sociální demokracie rozhodně nenechaly v klidu vedení rakovnické radnice. „Jsou to polopravdy, pololži a manipulace s veřejností, jejich tiskové konference slouží jen ke konfrontaci se stávajícím vedením rakovnické radnice,“ rozhořčoval se místostarosta Rakovníka Jan Švácha (SNK – ED). „Potrefená husa se ozvala, i když zatím jen prostřednictvím pouhého předskokana ODS Jana Šváchy,“ kontroval vzápětí Chládek.

Na inkriminované tiskové konferenci rozebíral Chládek několik problémů, které se podle něho především díky opozici podařilo vyřešit – např. snížení jeselného, nebo rozpohybování obchvatu. Zároveň označil posledních dvanáct měsíců za rok plný přehmatů vedení města, sporů a trestních oznámení. V soudních sporech především poukázal na neutěšenou situaci kolem víceúčelového hřiště Na Střelnici. „Co jsou podle pana Šváchy polopravdy, pololži a manipulace s veřejností?“ ptá se Chládek, který jedním dechem ubezpečuje vedení města, že ČSSD je připravena podpořit všechny rozumné návrhy, které jsou ku prospěchu Rakovníka a jeho občanů.

„Mohl bych rozebírat, kdo měl zájem na podání všech anonymních trestních oznámení na město. Nebo, že se nikdo nikdy nezavděčí všem a spory jsou tedy běžné. Soudný člověk si rozhodne, kde je pravda a kde si na pravdu jenom hrají,“ dodal Švácha.

Jan Švácha:

POLOPRAVDY, POLOLŽI A MANIPULACE VEŘEJNOSTI?

Rakovnická ČSSD není konstruktivní opozicí

RAKOVNÍK - Rakovničtí sociální demokraté svolali na pondělí 5. listopadu tiskovou konferenci. Jako už po několikáté sloužila tato konference ke konfrontaci se stávajícím vedením rakovnické radnice. Rakovničtí sociální demokrati se však chovají v rozporu se svým tvrzení, že jsou konstruktivní opozicí. Do klidných vod rakovnické veřejnosti vkládají vlny polopravdivých tvrzení. Je to způsobeno tím, že se lídr ČSSD Marcel Chládek pohybuje v Rakovníku spíše sporadicky? Že neví, co se v Rakovníku děje a ukvapeně odsuzuje něco, do čeho příliš nevidí? Jak by jinak mohl tvrdit, že uplynulý rok byl pouze plný přehmatů, sporů a trestních oznámení? V příštích řádcích se vám pokusím dokázat své tvrzení.

„Případ“ JESLE

Na tomto případu bych chtěl dokázat, jak rakovnická ČSSD manipuluje fakty. V průběhu tiskové konference bylo uvedeno, že ČSSD iniciovala vznik komise, jejímž přičiněním se jeselné pro rakovnické občany snížilo na 2000 Kč. Z uvedených řádků může čtenář nabýt dojmu, že se o snížení poplatků v jeslích zasloužila samotná ČSSD a nikdo jiný. Není to pravda. Komise se sice zúčastňovali až čtyři členové ČSSD, avšak ani jeden z nich nepodal žádný zásadní návrh k optimalizaci jeslí. Během schůzek se diskutovalo pouze o mých optimalizačních návrzích, které jsem předložil na základě jednání s vrchní sestrou jeslí. Výsledkem návrhu komise pak bylo skutečně snížení jeselného. Na samotné jeho odsouhlasení v radě však ČSSD opravdu neměla žádný vliv už z toho důvodu, že v radě žádné zastoupení nemá. Jak je vidět, rázem lze celý „Případ“ JESLE spatřit v jiném světle.

„Případ“ OBCHVAT

Na tomto případu bych chtěl předvést, jak je snadné tvrdit něco, co není úplně pravdou a ani se při tom nezačervenat. ČSSD uvádí, že způsobila pohnutí po dlouhá léta stojících vod okolo obchvatu města Rakovníka. Troufám si tvrdit, že většina zásadních dokumentů týkající se obchvatu byla vytvořena již před vznikem obchvatové komise. O tom ovšem nechci mluvit. Rád bych se zmínil o jednání s majitelem pozemků panem Lubomírem Lippertem. Na tiskové konferenci tvrdil pan Marcel Chládek, že stačila jedna schůzka, aby bylo nalezeno kompromisní řešení. Dotazem u jednoho z členů komise jsem zjistil, že schůzka sice proběhla, ale není z ní žádný relevantní výstup. Nic není podepsáno, nic není potvrzeno, nejsou dohodnuté detaily. Právě na detailech pak jednání města s panem Lippertem krachovala. Místo toho, aby se ČSSD ptala k čemu máme vedení města, které odmítá komunikovat s občany, měla by porcovat vepře, až po zabíjačce. A propos – Kolik je občanů, kteří odmítají komunikovat s městem a kolik je těch, kteří s ním denně komunikují?

„Případ“ STŘELNICE

Na tomto případu bych chtěl ukázat, že ČSSD vůbec nezáleží na pravdě a klidně použije i opačný pól, aby něčeho dosáhla. V tisku se k soudu se sousedy Střelnice doslova píše: „Co je platné, když město dokáže, že má pravdu, když už několik let skateboardisté nemají kde jezdit?“ Byl jsem vychováván tak, abych měl pravdu za jednu z nejdůležitějších priorit, pokud někdo bude tvrdit opak, nezbývá mi, než s ním nesouhlasit. Z tiskové konference dále vyplynulo, že město dávno mělo najít lokalitu pro zmíněný sport. Město pochopitelně vhodnou lokalitu a vyhovující řešení hledá už delší dobu. Věřte však, že to není nic jednoduchého po „popularizaci“ tohoto sportu v Rakovníku, o kterou se zasloužil zmíněný soudní spor.

„Případ“ PROGRAM

Doslova jsem žasnul, když jsem si přečetl, co všechno se chystá ČSSD v příštím roce podporovat. Tlak na opravu chodníků je jistě chvályhodný, však také proto do chodníků a komunikací investovalo Město Rakovník v uplynulém volebním roce nemalou částku. A bude v tom bezpochyby pokračovat i v roce následujícím. To se to potom opozici tlačí. A další body? Nová strážnice pro strážníky, bezbariérový přístup do budovy městského úřadu Na Sekyře? Nezbývá než souhlasit. Však toto všechno a ještě mnohem víc neméně zásadních věcí bylo obsaženo v projektu, který ČSSD smetla ze stolu jako megalomanský. Jedno slovo řečené v „tu správnou“ chvíli způsobilo, že se bude dělat zvlášť projekt na výtah, zvlášť projekt na strážnici městské policie, zvlášť na archiv a zvlášť na spisovnu. Jak myslíte, že vše dopadne, když se ve finále udělá závěrečný součet? Vedle toho „zanedbatelného“ faktu, že z architektonického hlediska bude vše náročnější, na každou akci se bude vypisovat nové výběrové řízení, čímž se všechno prodlouží. Když město Rakovník bude mít štěstí a dosáhne na peníze z Evropské unie, získá prostředky maximálně na jeden projekt svého druhu. Vyberte si! Výtah, strážnice, archiv, nebo spisovna? Co je tedy lepší? Mít projekt, který bude sloužit k rozvoji radnice na příští desítky let nebo vypisovat projekt za projektem a doufat, že se vše podaří úspěšně sladit?

Podobně jako v popsaných „případech“ bych mohl pokračovat ještě dlouho. Mohl bych informovat o tom, že všechna trestní oznámení byla podána anonymně a dlouze rozebírat, kdo měl zájem na jejich podání. Mohl bych hovořit o tom, že se nikdo nikdy nezavděčí všem a spory jsou při takové činnosti, jakou je vedení města, běžné. Proč bych to dělal… Soudný člověk si rozhodne, kde je pravda a kde si na pravdu jenom hrají.

MarcelChládek:

Potrefená husa (vedení města) se ozvala!

Kdo šíří, pane Švácho, polopravdy, pololži a manipuluje s veřejností?!

Se zájmem jsem si přečetl reakci místostarosty Šváchy na informace z tiskové konference ČSSD a musím s potěšením konstatovat, že se potrefená husa (vedení města) konečně ozvala, i když zatím jen prostřednictvím pouhého „předskokana ODS“ Jana Šváchy. Jan Švácha dokonce velice trefně nazval svůj příspěvek – „Polopravdy, pololži a manipulace s veřejností?“. Ano, výstižněji bych politiku současného vedení radnice nenazval ani já. Přesto si dovolím některé výroky našeho pana místostarosty komentovat.

Nevím, kde bere pan Švácha informaci, že se pohybuji v Rakovníku spíše sporadicky, ale asi to posuzuje z toho hlediska, že každý den již pět let dojíždím za prací do Prahy. Vážím si všech občanů našeho města, kteří každodenně dojíždí za prací mimo region, a přesto zůstávají věrni svému Rakovníku, o to více, že sám vím, jak je to náročné a obtížné. To ale asi těžko pochopí člověk, kterému cesta na radnici trvá pět minut volnou chůzí, a proto není divu, že z vedení našeho města padají taková moudra jako „Rakovník nemá problém s nezaměstnaností, dlouhodobě se pohybuje pod celostátním průměrem“. Ano, ale za jakou cenu? Kdy pro nedostatek pracovních příležitostí ve městě tráví desítky našich občanů 2 až 3 hodiny na cestách. My všichni máme k dění ve městě mlčet, protože podle místostarosty Šváchy neznáme ty „pravé“ a „opravdové“ problémy. Vskutku zajímavý pohled, pane Švácho.

Co jsou podle pana Šváchy polopravdy, pololži a manipulace s veřejností? Pokud má pan Švácha jiný názor na mnou uvedené skutečnosti, které zazněly na tiskové konferenci a za kterými si stojím, tak nechť je veřejně pojmenuje. Vyzývám pana místostarostu k veřejné diskusi, za účasti občanů města a zástupců tisku, a tam může argumentačně doložit, co jsou ony polopravdy a pololži. A můžete si, pane místostarosto, vzít na pomoc i zbytek vedení radnice.

„Případ“ JESLE

Myslím si, že o problematice jeslí toho již bylo dost popsáno před rokem, kdy pan Švácha projevil jasnou neznalost zákona (viz komentáře na přelomu roku 2006/2007) a podle toho vypadala i celá situace. Jaký je pan Švácha „bojovník“ za jesle prokázal památnou větou na tiskové konferenci, kdy na základě tlaku opozice byl snížen poplatek z 5 000,- Kč na 2 000,- Kč: „Nerad bych hlasoval za snížení poplatku společně s ČSSD a KSČM.“ V tu chvíli jsem si uvědomil o co jde panu místostarostovi především. Máte opravdu takový zájem na pravdě, jak proklamujete, nebo vás více zajímá vaše židle místostarosty? Co udělal pan Švácha za 5 let pro rozvoj jeslí, jejichž problematiku má na starosti? I to hodinové hlídání mu museli napovědět jím tolik opovrhovaní zástupci z ČSSD. Jedná se o totální nezvládnutí problému ze strany místostarosty Šváchy, který je za uvedenou oblast odpovědný. Nejen v tomto případě prokázal neschopnost problémy řešit a svojí nekompetentností zapříčinil, že musela pomoci občanům opozice.

„Případ“ OBCHVAT

Jednání s panem Lippertem se zúčastnilo šest lidí, kteří se rozešli jednoznačně s vědomím, že byla nalezena shoda. A já předpokládám, že mezi těmi šesti nebyl nikdo, kdo by chtěl z této dohody uhnout. Stále věřím na dohody uzavřené podáním ruky, mimochodem to ctí nejen dobrého politika, ale i každého člověka. Nemám důvod nevěřit účastníkům této schůzky, asi i proto, že nevěří pouze ten, který sám dohody porušuje, že?

„Případ“ CHODNÍKY

Vzhledem k tomu, že vámi uvedený „případ Střelnice“ a jeho výsledek je všem notoricky známý, dovolím si komentovat jiný „případ“. Jsem rád, že je pan místostarosta natolik moudrý muž a kvituje naši podporu opravě chodníků. A já se ptám, co jste dělali celé minulé volební období, že jsou v tak žalostném stavu?

„Případ“ PROGRAM

V této pasáži popisuje pan místostarosta, jak žasnul a já také žasnu. Takže radnici za 265 mil. smetla ze stolu opozice. Tak ne předražený projekt, jak jste občanům tvrdili, ale ta zlá a ošklivá opozice s tím nehorázným Chládkem (jak krásně se nám bez něho v minulosti vládlo). To jsou asi ty polopravdy a pololži, o kterých hovoříte, pane Švácho Jene. Opozice nic ze stolu neshodila, pouze oddělila zrno od plev a rozumné návrhy je ochotna podpořit. Vedení města se ovšem chová jako zhrzená milenka, netleskali jste nám za ten krásný projekt za 265 mil., tak nebudete mít vůbec nic.

„Případ“ OPOZICE

Jakou má pan místostarosta představu o konstruktivní opozici? Asi mlčící, pochlebující a na vše kývající figurky, které neopomenou zatleskat vedení města i za tu největší hloupost. Stále hovoříte o opozici, ale není již na čase se zeptat, co dělá samo vedení města, které je za tuto práci, na rozdíl od členů opozice, placeno? Úlohou konstruktivní a tvrdé opozice není pochlebování vedení radnice, ale upozorňovat na nedostatky a přehmaty, kterých se vedení dopouští, a zároveň podpořit věci, které jsou pro občany prospěšné a účelné. To je především údělem opozice. A vy sám jste nám pane Švácho krásně popsal, jak se k opozici chováte. Na otevřené prohlášení, co je ochotna ČSSD v následujícím období podpořit, reagujete ne jako na pomocnou ruku, ale jako na útok na svá vlastní křesla. Co se týká vaší demagogie kolem projektů, dovoluji si upozornit, že já osobně jsem na jednom z posledních jednáních zastupitelstva upozorňoval na zbytečně velkou „databázi“ připravovaných projektů, ale z vedení města mi bylo odpovězeno, že tím bude větší šance, že z toho něco vyjde a že je to jednoznačně zodpovědnost vedení města a opozice má právo to pouze kritizovat. To jsou mi ale názorové zvraty pane Švácho. Je tedy zapotřebí, abyste přestal s těmi pokusy o manipulaci občanů a je nutné zcela otevřeně přiznat, že je minimální šance na to, aby Rakovník získal prostředky z EU na dva tak rozsáhlé projekty jako je rekonstrukce radnice za 265 mil. a obchvat města za cca 750 mil. ČSSD považuje za jednoznačnou prioritu vybudování obchvatu, vy dáváte zcela jednoznačně přednost nové radnici. Proto i chápu váš komentář k situaci kolem obchvatu.

„Případ“ TRESTNÍCH OZNÁMENÍ

Důrazně vás, pane Švácho, žádám o zveřejnění vámi naznačovaných indicií, kdo podle vás podal anonymní trestní oznámení a měl na jejich podání zájem. Doufám, že předložíte jasné argumenty podložené hmatatelnými důkazy. V opačném případě přestaňte šířit nejenom své polopravdy a pololži, ale také přestaňte s chabými pokusy o manipulaci s veřejností. Pokud by tyto důkazy nepředložil člověk, který opravdu ctí pravdu, tak bych ho zároveň vyzval k rezignaci na funkci místostarosty. Ve vašem případě to neudělám, protože vím, že si na pravdu pouze hrajete.

ZÁVĚREM

V jedné věci musím ale s panem Šváchou souhlasit. Soudní občané si opravdu udělají obrázek sami. A já si myslím, že o vaší práci si ho již udělali při posledních volbách do zastupitelstva, kdy po čtyřech letech vašeho působení v křesle místostarosty, klesl volební výsledek „vašemu sdružení“ o cca 6 %, tj. o téměř 1/3 . V závěru chci opakovaně ubezpečit celé vedení města, že ČSSD je připravena podpořit všechny rozumné návrhy, které jsou ku prospěchu města a jeho občanů. Občany chci zároveň ubezpečit, že i nadále bude ČSSD důslednou opozicí, neboť v tom je kouzlo demokracie a hnací motor dalšího rozvoje.