Záznam ze zasedání rakovnických zastupitelů chce pořizovat politická skupina Změna pro Rakovník.  „Dle našeho názoru je plná transparentnost jediná správná a účinná cesta. Proto budeme prosazovat vytváření záznamů ze zasedání zastupitelstva pro širokou veřejnost dle vzoru jiných měst a obcí, u kterých jsou záznamy běžné a veřejně dostupné na internetu,“ uvedl člen Změny pro Rakovník, Jan Mudra.

Jednání zastupitelů je veřejné a zúčastnit se ho může každý občan. Město navíc celé zasedání vysílá online. O pořizování videozáznamu ale neuvažují. „Záznam ze zasedání zastupitelstva nepořizujeme, protože vycházíme ze stanoviska ve věci pořizování, uchovávání a uveřejňování obrazových a zvukových záznamů z jednání zastupitelstev obcí a krajů od Úřadu pro ochranu osobních údajů,“ uvedl tiskový mluvčí rakovnické radnice Jiří Cafourek. O stanovisko město samo požádalo, úřad jim sdělil, že nemá námitky na online přenos ale, že nesouhlasí s uveřejněním záznamu. „Za nereálné považuje úřad také zveřejňování audiovizuálních dokumentů v anonymizované podobě, neboť na rozdíl od textové informace, kterou lze anonymizovat při jejím parafrázování, audiovizuální dokument by musel být anonymizován v obrazové i zvukové složce, což by značně snižovalo jeho informační hodnotu,“ řekl Cafourek.

Dle námi oslovených právníků by s pirátským záznamem neměli mít jeho tvůrci žádný problém, protože je to veřejné zasedání a zastupitelé jsou veřejně činnými osoby. Jediný problém při pořizování záznamu by mohl nastat ve chvíli, kdy se hovoří o osobních údajích soukromých osob. „„U veřejně činných osob, v tomto případě zastupitelů, je při výkonu funkce ochrana osobnosti zastupitele upozaděna veřejnému zájmu občanů města. Stejně tak projevy, které na zastupitelstvu zazní, se stávají součástí zasedání,“ uvedl člen Změny pro Rakovník, Petr Popelka.

Právníci na to mají ale odlišný záznam. Jedni říkají, že to problém je a mohlo by se jednat o porušení ochrany osobních údajů a druzí říkají, že pokud se to děje na veřejném zasedání, jeho projev se stává součástí zasedání a není projevem osobní povahy a nevztahuje se tedy na ně ochrana osobních údajů. „Pro minimalizaci rizik bude záznam proveden dle pokynů Úřadu pro ochranu osobních údajů,“ dodal další z členů Změny pro Rakovník, Václav Melč.

Záznam ze zasedání zastupitelů si mohou zpětně pustit občané například v Novém Strašecí. „Záznam máme veřejně dostupný na webových stránkách města,“ uvedl starosta Nového Strašecí, Karel Filip. Se záznamem nikdy žádné problémy neřešili. „Máme podepsaný souhlas od zastupitelů se zveřejněním,“ dodal Filip. Ostatní obce a města uveřejní pouze po jednání písemný záznam na úřední desce.