Informovalo tom vedení rakovnické radnice. Jedná se o realizaci krajského projektu Bezpečně do škol. Druhý podobný měřič bude pak umístěn u školy v Lubné. Radar bude zachycovat okamžitou rychlost řidičů jedoucích od Hypernovy směrem k přechodu pro chodce. Dnes je tam umístěna i značka omezené rychlosti na 40 kilometrů. Ta je přes prázdniny, kdy je frekvence přecházejících školáků na této křižovatce nulová, zakrytá. Radar bude připojen na veřejné osvětlení.