I nyní u nás platí zákon o ochranně osobních údajů. Směrnice Evropské unie GRDP má především umožnit občanům všech členských států Evropské unie ještě lepší kontrolu nad svými osobními údaji.

Směrnice, která začne platit příští týden, se tak dotýká všech institucí, ale i jednotlivců, kteří s osobními údaji nakládají. Připravit se tak museli nejen obce a města, ale i školy, policie nebo poskytovatelé online služeb. Ti měli celé dva roky na to, aby se na platnost nové směrnice o ochraně osobních údajů připravili. Většina z nich to ale nechala až na letošní rok. Za nedodržení nových pravidel o ochraně osobních údajů hrozí pokuta 20 milionů Eur, nebo 4% z celkového obratu firmy.

V Novém Strašecí se na platnost směrnice o ochranně osobních údajů připravovali od začátku letošního roku. Každá obec, jako orgán veřejné moci, školy nebo příspěvkové organizace jsou povinni zřídit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. V Novém Strašecí se toto nařízení týká nejen městského úřadu, ale i městské policie, městské knihovny, základní školy, Okresní pečovatelské služby a Technických služeb. „Nejprve byla potřeba ve všech subjektech analyzovat dosavadní postupy a systémy, a následně připravit nové směrnice a pravidla a současně zajistit funkci pověřence. Naprostou nutností bylo zejména proškolení zaměstnanců,“ vysvětlil pro Rakovnický deník starosta města Nové Strašecí, Karel Filip.

Město obdrželo dvě nabídky na zajištění těchto služeb. „Druhá společnost předložila sofistikovanější nabídku a též cenově výhodnější,“ zhodnotil nabídky Filip. V městském rozpočtu bylo na nařízení GDPR vyčleněna částka ve výši 550 tisíc korun. „Jedna třetina nákladů byla přefakturována ostatním subjektům města,“ doplnil Filip. Na městském úřadě se uskutečnil audit, který trval zhruba dva týdny, implementace zabrala zhruba měsíc a školení zaměstnanců se konalo čtyři týdny. A připraven je i Městský úřad Rakovník. „Příprava nás stála 116 000 korun, jednalo se o zajištění analýzy od externí agentury, ostatní přípravy provádíme na úřadě svépomocí. O zavedení a kontrolu GDPR se stará zaměstnanec úřadu, externí agentura nám zajišťovala souhrnnou zprávu a analýzu," uvedl tiskový mluvčí rakovnické radnice Jiří Cafourek.

Na platnost směrnice GDPR jsou připraveny také školy z Rakovnicka. „Naše škola je na implementaci GDPR z velké části již připravena, poslední detaily budeme finalizovat během příštího týdne tak, aby k 25. květnu byly splněny veškeré povinnosti, které pro nás ze směrnice vyplývají,“ uvedl pro Rakovnický deník ředitel Střední průmyslové školy Emila Kolbena Rakovník Jan Jirátko. Stejně jako ve všech ostatních institucích i ve škole museli zřídit zejména pověřence, který bude mít osobní údaje na starosti a proškolit zaměstnance. „Domnívám se, že tato směrnice je pro školní praxi naprosto nadbytečná. Z původního jistě dobrého záměru, aby nedocházelo k zneužívání osobních údajů zejména velkými firmami, se stal složitý, nepřehledný a ve výkladech nejednotný systém, který bude školy trvale zatěžovat,“ řekl Jan Jirátko.