V Rakovníku peníze pro sportovce letos rozdělí podle nového klíče: podle počtu mládežnických družstev ve sportovních klubech. Žádosti o granty mohli zájemci podávat do konce ledna.

V Novém Strašecí podpoří město různé zájmové a volnočasové aktivity obyvatel města a samozřejmě sport. S příspěvky se nezapomíná ani na kulturu a zájmovou činnost seniorů. „Některé částky vyplatíme na základě smluv o spolupráci," řekla místostarostka Nového Strašecí Libuše Vosátková s tím, že peníze nejsou určené pouze na granty. Žádosti mohou zájemci podávat do 13. února.

Druhé „grantové" kolo platí jen pro sportovce hrající podzimní soutěže. Po kritice v předešlých letech se ve městě rozdělují granty podle jasného systému. Jsou určeny pro mládež do 18 let v kultuře, sportu, školství, vzdělávání a volnočasových aktivitách, dále na akce pořádané se spoluúčastí města. Další peníze zamíří do sociální a zdravotní oblasti jako pomoc a pro zájmovou činnost seniorů a osob se zdravotním postižením. Poslední příspěvek pokrývá účast v soutěžích pro mládež ve sportu a kultuře. Od loňského roku je možné přispět na případné vydání publikace související s městem.

V Jesenici rozdělí sedm set padesát až osm set tisíc korun. „Při schvalování zohledňujeme to, aby činnost byla v Jesenici, nebo aby jednorázové akce propagovaly město," uvedl starosta Jan Polák. Nejvíce peněz dostávají sportovci, dále dobrovolní a mladí hasiči. Podporuje se také kultura a jednorázové akce, například festival hudby JestFest. Příspěvek dostává muzejní spolek, loutkáři, železniční modeláři. Na akcích podpořených granty se musí spolky finančně podílet minimálně dvaceti procenty, kromě akcí pro děti. Granty se rozdělují podle směrnice.

Výzvy k podání žádostí se vyhlašují v září předešlého roku. Podány musí být v polovině října kvůli schvalování rozpočtu.